صرفه جویی در مصرف ١١٠ میلیون لیتر بنزین با جایگزینی CNG‏

مصرف گازطبیعی فشرده (سی ان جی) منطقه اردبیل در هفت ماهه امسال،به صرفه جویی در مصرف ١١٠ میلیون لیتر بنزین منجر شده است.

CNGبه گزارش عیارآنلاین، مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: مصرف این سوخت پاک با هفت درصد افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال، در ٢١۶ روز نخست امسال به ١٠٩ میلیون و ۶٣٣ هزار مترمکعب رسید.

محمود آقامحمدیان، سی ان جی مصرفی در هفت ماه پارسال را ١٠٢ میلیون و ٨۵٩ هزار مترمکعب اعلام کرد.

وی تصریح کرد: استفاده از سی ان جی و جایگزین آن با بنزین موجب صرفه جویی نزدیک به ١٠ میلیون لیتر بنزین در ٢١۶ روز نخست امسال شده است.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل، همچنین مصرف سی ان جی منطقه اردبیل را در مهرماه امسال ١۵ میلیون و ۵۴٩ هزار و ۶۵۴ مترمکعب اعلام کرد.
آقامحمدیان با تاکید بر احترام به اصل مشتری مداری و خدمت رسانی مطلوب به مراجعان، بر آمادگی جایگاههای سی ان جی و ارتقای بیش از پیش آنها نیز تاکید کرد.

منبع: شانا

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: