تفاهم نامه همکاری مشترک بین معاونت آموزش متوسطه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری+ متن تفاهم نامه

تفاهم نامه همکاری مشترک بین معاونت آموزش متوسطه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف استفاده بهینه از ظرفیت شرکت های دانش بنیان امضا شد .

به گزارش عیارآنلاین،درمقدمه این تفاهم نامه آمده است ؛ این تفاهم نامه در راستای اجرای ردیف ۶ بند «ب » ماده ۶ اساسنامه پژوهش سراهای دانش آموزی (مراکز رشد) مبنی بر افزایش تعامل با مراکز و موسسات علمی ، پژوهشی و فناوری و استفاده بهینه از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و گسترش همفکری و همکاری های آموزشی و پژوهشی مشترک فی ما بین وزارت آموزش و پرورش و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تنظیم گردیده است .

درماده (۲) این تفاهم نامه ؛ ایجاد مراکز رشد دانش آموزی ذیل پژوهش سراهای دانش آموزی ، سوق دادن و هدایت ایده های دانش آموزی به عمل و تجاری سازی (کار آفرینی ) پروژه های تحقیقاتی آنان ،‌استفاده بهینه از پتانسیل و ظرفیت های علمی پژوهشی طرفین ، کمک به هدایت تحصیلی بر اساس علایق و ویژگی های دانش آموزان ، توسعه حرفه ای و سرمایه انسانی مورد نیاز کشور، ‌استفاده بهینه از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در راستای توسعه رشد علمی دانش آموزی و اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی مورد نیاز تا مرحله تبیین دانش فنی ، تعریف و اجرای طرح های پژوهانه دانش آموزی در مقاطع تحصیلی مختلف ، تعریف و اجرای سمینارها ، دوره های تخصصی وکارگاه های آموزشی کوتاه مدت با محوریت دانش آموزان ، کمک به تدوین و تالیف اسناد و مدارک علمی و تبادل آن ها ، انجام بازدیدهای علمی برای دانش آموزان و اجرای مشترک برنامه های فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان در میان دانش آموزان به عنوان بخشی از اهداف این تفاهم نامه تصریح شده است .

بر این اساس حمایت از ایجاد مراکز رشد ذیل پژوهش سراهای دانش آموزی ،‌تجهیز و راه اندازی پژوهش سراهای دانش آموزی ،‌ ارائه خدمات مشاوره ای علمی پژوهشی و همکاری در شناسایی طرح های برتر دانش آموزان ،‌حمایت مادی و معنوی از طرح های و ایده های دانش آموزان و معلمان ، همکاری در برنامه ریزی و اجرای دوره ها ، کارگاه ها ، همایش ها و تورهای آموزشی ، همکاری در برنامه ریزی و اجرای تمامی مراحل مسابقات و جشنواره ها ی علمی پژوهشی و کارآفرینی و فراهم آوردن امکان بازدید دانش آموزان از تمامی پارک های علم و فناوری کشور به عنوان تعهدات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مشخص شده است .

بر اساس ماده (۴) این تفاهم نامه ؛ کارگروه مشترکی از معاونت علمی ریاست جمهوری و معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به منظور بررسی و نظارت بر پیشرفت اجرای طرح ها و فعالیت های انجام شده تشکیل می شود و موظف است گزارشی را هر سه ماه یکبار به هر دو معاونت ارائه کند .

بر این اساس ؛ تفاهم نامه همکاری به مدت ۳ سال اعتبار دارد و در ۵ ماده به امضای علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش رسید .

متن کامل تفاهم نامه را از اینجا مشاهده کنید .

منبع: آموزش‌و‌پرورش

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: