۵ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۰۸

۶۵درصد ارقام زراعی کشور توسط سازمان تحقیقات کشاورزی معرفی شده است

تاکنون ۶۱۱ رقم زراعی به بخش کشاورزی معرفی شده که ۶۵ درصد آن را سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی معرفی کرده است.

به گزارش عیارآنلاین،دکتر اسکندر زند معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این که محققان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی سال گذشته ۲۵ رقم جدید زراعی معرفی کرده اند، اظهار داشت: رویکرد ما در ارقام جدید، ارایه ارقام پرمحصول و راندمان بالا در زمینه آب است.

زند ادامه داد: این سازمان هسته های اولیه اکثر بذور و نهال را تولید می کند و در زمینه تولید هسته های اولیه محصولاتی مانند گندم، جو، برنج و ذرت خودکفا هستیم.
وی با اشاره به تحویل سالانه نزدیک به ۴۴۰ هزارتن بذر گواهی شده به کشاورزان کشور، گفت: موسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، بذرهای تولیدی را ارزیابی و گواهی می کند.
معاون وزیر به توانمندی این سازمان در حوزه حفاظت و ذخایر ژنتیکی نیز اشاره و تصریح کرد: ایران دارای یکی از ۱۰ بانک ژنی بزرگ دنیا است و در بانک ژن ملی گیاهان ایران از ۷۵ هزار نمونه نگهداری می شود.
وی اضافه کرد: ۵۵ ایستگاه و کلکسیون درختان میوه داریم که بیش از ۵ هزار نمونه مانند ۷۶۰ نمونه انار در آن نگهداری می شود.
زند همچنین به ۱۷ ایستگاه مجموع تنوع زیستی ایران نیز اشاره کرد و گفت: این مجموعه دارای ۴ میلیون حشره است.
وی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را موثرترین نهاد کشور از نظر تحقیقات گیاهپزشکی دانست و اذعان داشت: تا کنون برای ۶۰۰ آفت و بیماری و علف‌های هرز توسط موسسه تحقیقات گیاهپزشکی دستورالعمل کنترل، تهیه شده است.
وی ثبت نزدیک به ۴۴۰ سم در کشور را از دیگر دستاورهای موسسه تحقیقات گیاهپزشکی عنوان کرد.
این مقام مسوول، تولید، ۶۰ نوع فرآورده از نظر سرم، واکسن وفرآورده های بیولوژیک را از دیگر توانمندی های این سازمان معرفی کرد.
وی افزود: ما در حال حاضر ظرفیت تولید ۱۰۰درصد واکسن دامی ۹۰درصد واکسن طیور و ۸۰ درصد واکسن انسانی را داریم.
زند، تهیه بیش از ۱۵ نقشه مهم در حوزه کشاورزی را اقدام های مهم سازمان  تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی برشمرد و گفت: نقشه پوشش گیاهی، خاک های کشور و کیفیت گندم از جمله نقشه هایی است که تهیه شده است.
معاون وزیر به قدمت ۱۰۰ساله سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی اشاره کرد و این سازمان را یک برند برای وزارت جهاد کشاورزی دانست.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: