سخنگوی کارگروه سامانه نظارت و پایش هوشمند :

تغییر سهمیه سوخت خودروهای عمومی تا اطلاع ثانوی منتفی شد

سخنگوی کارگروه سامانه نظارت و پایش هوشمند با تأکید بر اینکه سهمیه پایه خودروهای عمومی تا اطلاع ثانوی تغییر نمی‌کند، گفت: هرگونه تغییر سهمیه سوخت باید توسط کارگروه اعمال شود و هیچ‌کدام از ارگان‌های ذی‌ربط نمی‌توانند در این زمینه رأساً اقدام کنند.

به گزارش عیارآنلاین،شهرام آدم‌نژاد  اظهار کرد: تا زمانی که نتوانیم به مستندسازی سهمیه ناوگان درون‌شهری و برون‌شهری استناد کنیم، سهمیه پایه خودروهای عمومی به قوت خودش باقی است و تغییر نمی‌کند.

وی با بیان “نقطه ایده‌آل تخصیص سهمیه سوخت بر اساس پیمایش این است که مطابق عملکرد به خودروهای عمومی سوخت بدهیم” تصریح کرد: بخشی از ناوگان عمومی حمل‌ونقل اسناد حمل ندارند و با توجه به اینکه معیاری برای سنجش تردد این خودروها در دست نیست از این رو تا زمانی که این اتفاق (اسناد تردد) بیفتد همچنان سهمیه پایه را تخصیص می‌دهیم.

وی با تأکید بر اینکه سهمیه پایه تا پایان شهریور سال آینده به خودروهای عمومی اختصاص می‌یابد، تصریح کرد: یکی از الزامات تخصیص سهمیه سوخت خودروهای عمومی تجهیز آنها به سامانه GPS است، در این راستا تا پایان مهرماه سال آینده تمام این خودروها باید به این سامانه مجهز شوند.

وی با اعلام “حدود ۸۰۶هزار خودروی عمومی در کشور داریم” گفت:‌ حدود ۱۰۰هزار خودرو در بخش معادن و ۷۰۰هزار خودروی دیگر در حمل‌ونقل عمومی هستند که باید نسبت به تجهیز آنها به سامانه GPS اقدام شود.

معاون برنامه‌ریزی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه کارگروه سامانه نظارت و پایش هوشمند سوخت متشکل از نماینده‌های وزارتخانه‌های راه، نفت و کشور است، گفت: هرگونه تغییر سهمیه خودروهای عمومی تنها توسط کارگروه اعمال می‌شود و هیچ‌کدام از سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط نمی‌توانند در این زمینه رأساً اقدام کنند.

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: