همکاری وزارت نفت در زمینه کاهش مصرف سوخت مازوت در نیروگاهها

معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: همکاری موثر وزارت نفت برای تامین گاز سبب کاهش چشمگیر مصرف سوختهای مایع از جمله مازوت و گازوییل در نیروگاهها شده است.

به گزارش عیارآنلاین،سعید متصدی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که جز تعداد محدودی از نیروگاههای کشور، مابقی نیروگاهها از قابلیت مصرف دو سوخت مایع و گاز برخوردار هستند، گفت: تامین گاز مورد نیاز نیروگاهها بویژه در کلانشهرهای کشور که از مشکل آلودگی هوای بیشتری رنج می‌برند و نیروگاههایی که در محدوده شهری قرار دارند، از سوی شرکت ملی گاز ایران بسیار ضروری است.

وی افزود: اولویت بخشی به تامین گاز مورد نیاز نیروگاهها از سوی شرکت ملی گاز ایران به دلیل تاثیر بسیار در بحث آلودگی هوا و اهمیت موضوع، یکی از موارد مهم مذاکرات متعدد سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت بوده و حتی در مکاتبات دو دستگاه نیز مورد تاکید قرار گرفته و وزارت نفت نیز آنرا تایید و حتی اعلام کرده است که میزان مصرف سوخت مازوت در نیروگاههای کشور به حداقل میزان ممکن خواهد رسید.

متصدی ادامه داد: براساس توافقهای صورت گرفته، پارسال میزان مصرف سوخت مازوت در نیروگاههای کشور کاهش یافت و حتی برخی از نیروگاهها از جمله نیروگاه منتظرالقائم در استان البرز و نیروگاه اصفهان به دلیل آلودگی بیش از حد ناشی از مصرف سوخت مازوت، پلمپ شدند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری برنامه ریزیهای صورت گرفته در این زمینه و هماهنگیهای مختلف بین دستگاههای مسئول از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو، تصریح کرد: به دلیل آنکه نیروگاهها از جمله منابع مهم تولید آلودگی در شهرها هستند، تلاش گسترده‌ای برای تغییر سوخت آنها از مازوت به گاز طبیعی صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: براساس آمار و ارقام موجود، همکاری مثبت وزارت نفت و نیرو در این زمینه، منجر به افزایش میزان مصرف سوخت گاز و کاهش چشمگیر مصرف سوختهای مایع از جمله مازوت و گازوییل در نیروگاهها شده است، به گونه‌ای که میزان مصرف سوخت گاز در نیروگاهها طی سال ١٣٩٢ معادل روزانه ٨٠ میلیون مترمکعب بوده و در سال ٩٣ به روزانه ١١٠ تا ١١۵ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

متصدی ضمن اشاره به راه اندازی برخی فازهای تولید گاز در کشور از سال ١٣٩٣، گفت: بر همین اساس پیش بینی می‌شود، ذخیره گازی کشور توانایی تامین درصد بسیار زیادی از میزان مصرف گاز در نیروگاهها داشته باشد.

منبع: شانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: