بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری در صنعت پلاسما در دوره پسا تحریم

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران گفت: ایران اولین کشور در حال توسعه در دنیاست که پلاسما تولید می کند و بخش خصوصی نیز در دوره پساتحریم صنعت تولید محصولات مشتق از پلاسما را راه اندازی می کند.

سازمان انتقال خونبه گزارش عیارآنلاین، علی اکبر پورفتح الله درباره راه اندازی صنعت پلاسما در کشور افزود: صنعت پلاسما دانش جدیدی است که کشورهای محدودی به آن دسترسی دارند. تولید پلاسما نیز بخش مهمی از این صنعت مدرن است که کشور ایران به عنوان اولین کشور در حال توسعه در دنیا به آن دست پیدا کرده است.وی ادامه داد: هم اکنون سازمان انتقال خون به عنوان بخش دولتی سالانه بیش از ۱۷۴ هزار لیتر (سال گذشته) پلاسما تولید می کند و البته بخش خصوصی نیز در این زمینه فعال است.

مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران گفت: پلاسماهای تولید شده در ایران به کشورهای مختلف از جمله آلمان فرستاده می شود و در این کشورها به محصول نهایی و فرآورده های مشتق از پلاسما مانند داروهای انعقادی تبدیل می شود و به کشور باز می گردد.

پورفتح الله اضافه کرد: سرمایه گذاری در عرضه تولید محصولات مشتق از پلاسما و راه اندازی صنعت پلاسما در کشور یک کار دولتی نیست و نمی توان از سازمان انتقال خون به عنوان بخش حاکمیتی انتظار داشت، این صنعت را راه اندازی کند.

وی گفت: صنعت تولید محصولات مشتق از پلاسما مانند ایجاد یک کارخانه داروسازی است که بخش خصوصی باید در این زمینه فعال شود و آن را راه بیندازد و من اطلاعات موثقی دارم که در دوره پساتحریم و در ماههای آینده اخبار خوشی را از ایجاد صنعت پلاسما در کشور در بخش خصوصی خواهیم شنید.

صنعت پلاسما یا تولید فرآورده های خونی، صنعتی است که طی آن پلاسمای خون به عنوان ماده اولیه مورد استفاده قرار می گیرد و با فرآوری آن محصولات مختلفی مانند آلبومین، فاکتورهای انعقادی مانند فاکتور ۸، فاکتور ۹ و فاکتور ۱۳ ( داروهای مورد نیاز بیماران هموفیلی) و نیز داروی گرانقیمت و کمیاب IVIG که در درمان نازایی و درمان نقص سیستم ایمنی بدن کاربرد دارد، تولید می شود.

منبع: سلامت نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: