توسعه آموزش های مهارتی؛ متناسب با نیاز بازار کار

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: یکی از سیاست های اولویت دار آموزش و پرورش توسعه آموزش های مهارتی است. متناسب سازی با نیازهای واقعی بازار کار به تحقق این موضوع و سیاست کمک شایانی می کند.

مصطفی آذرکیشبه گزارش عیارآنلاین، سید مصطفی آذرکیش با بیان اینکه توسعه هنرستان ها یکی از راه های برون رفت مطلوب دانش آموزان است، گفت: یکی از راه های توسعه پایدار، آموزش فنی و حرفه ای است. حضور بیش از ۲۲ درصد از دانش آموزان دوره متوسطه در این شاخه را داریم تا مهارت و شغل را اخذ کرده و وارد بازار کار شوند.

وی تصریح کرد: بنده بازدیدهایی از مناطق محروم و شبانه ورزی ۲۷ استان کشور داشتم که در هر استان یک هنرستان کاردانش ساخته شده و در این موضوع یک پوشش صد در صدی داریم.
متناسب سازی دانش آموزان با ۲۶۴ رشته مهارتی
آذرکیش ادامه داد: متناسب با نیازهای بومی، منطقه ای و ملی رشته ها را متنوع سازی می کنیم. ۲۶۴ رشته مهارتی در شاخه کاردانش داریم که این امکان را برای ما ایجاد می کند تا دانش آموزان را متناسب با این رشته ها وارد بازار کنیم.
مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان را باید بر اساس علایق، نیاز و استعداد های آن ها، هدایت کنیم. باید آموزش های کاردانش متناسب با نیازهای بازار کار باشد.
دوره آموزشی مرکز ملی فرش ایران
وی اضافه کرد: ۲۳ تا ۲۵ شهریورماه مرکز ملی فرش ایران دوره آموزشی برای کارآموزان و هنرآموزان شاخه کاردانش سراسر کشور برگزار کرد چراکه نیازهای دانش آموزان را می داند.
آموزش شغل مفید برای ۷۰۰ هزار هنرجو
وی تصریح کرد: در تمام اسناد بالادستی و سیاست های مقام معظم رهبری توسعه آموزش های مهارتی آمده است و در برنامه ششم توسعه این موضوع مورد تاکید قرار می گیرد زیرا بیش از ۷۰۰ هزار هنرجو در هنرستان های سراسر کشور نیاز به آموزش شغل مفید دارند.
وی بیان کرد: یکی از سیاست های اولویت دار آموزش و پرورش توسعه آموزش های مهارتی است. متناسب سازی با نیازهای واقعی بازار کار به تحقق این موضوع و سیاست کمک شایانی می کند.
 منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: