باقرزاده بیان کرد؛

اجرای طرح سوادآموزی برای ۷۱ هزار بیسواد مطلق؛ تا پایان امسال

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: تاکنون ۱۴۱ هزار نفر برای باسواد شدن ثبت نام کردند که ۷۱ هزار نفر از آن ها بیسواد مطلق هستند.

به گزارش عیارآنلاین،علی باقرزاده  در پاسخ به این سوال که تاکید فراوانی روی نحوه شمارش بیسوادان وجود دارد، با در نظر گرفتن این موضوع برای سال تحصیلی جدید برمبنای نحوه شمارش صحیح، چه تعداد بیسواد را تحت پوشش سازمان نهضت سوادآموزی قرار می دهید؟ گفت: در حوزه سوادآموزی یکی از موضوعات مهم دست یابی به  آمار صحیح است ، چراکه آمار درست مبنای برنامه ریزی صحیح است.

وی ادامه داد: در دنیا با ۳ روش دست یابی به آمار در حوزه سوادآموزی مواجه هستیم. یکی از این روش ها سرشماری است که حدود ۷۰ کشور از این روش استفاده می کنند.
باقرزاده اشاره کرد: سرشماری ها معمولا در بازه های زمانی مشخص و با تکیه بر خوداظهاری افراد، صورت می گیرد . در جریان سرشماری اقلام آماری زیادی جمع آوری می شود که یکی از آن ها میزات تحصیلات و سطح سواد افراد است و بر اساس نتایج حاصله ، آمار و درصد باسوادان و بی سوادان در گروههای مختلف سنی اعلام می شود. روش دوم پایگاه های ثبتی است. یعنی نظام آموزشی کشور، کارنامه ها و گواهی هایی را برای افراد صادر کرده که این اطلاعات مبنای تعیین وضعیت افراد خواهد بود و سطح سواد افراد بر اساس سال های تحصیل در نظام آموزشی تعیین و اعلام می شود.
روش سرشماری در یونسکو
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی بیان کرد: روش دیگری که مرکز آمار یونسکو از سال ۲۰۰۳ به عنوان نوآوری مطرح کرده، طرح پایش و سنجش سطح سواد است که معمولا با آزمون گیری مجدد از افراد، و صرف نظر از نتیجه سرشماری و اطلاعات ثبتی ، صورت می گیرد. بر این اساس، افراد در ۵ سطح با ۳ مهارت تقسیم بندی می شوند .
وی تصریح کرد: مبنای شناسایی بیسوادان سازمان تا سال ۹۰ نتایج سرشماری نفوس و مسکن بود . پس از آن در  سال ۹۱  پایگاه اطلاعات ثبتی اطلاعاتی و زیرساخت های آن تهیه شد و در سال ۹۲ تا ۹۴ برای تکمیل آن وقت جدی گذاشته شد.
باقرزاده با بیان اینکه در شناسنامه تحصیلی هرفرد بیسواد در این پایگاه ،حداقل از ۶ منبع اطلاعاتی استفاده شده است، خاطرنشان کرد: از ۵۲ میلیون نفر جمعیت گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال، بیش از ۴۰ میلیون نفر دارای تحصیلات بالای پنجم ابتدایی هستند. وضعیت سواد بقیه افراد هم در حال تعیین تکلیف است.
سوابق ثبتی در سرشماری لحاظ شد
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی افزود: از سال ۹۳ مقرر شده است، اظهارات افراد در سرشماری کنار گذاشته شده و براساس سوابق ثبتی کار انجام شود.
وی اضافه کرد: سال گذشته ۴۴۸ هزار نفر بیسواد و کم سواد را تحت پوشش قرار داده ایم. از این تعداد ۲۲۷ هزار نفر بیسواد مطلق بودند ، ۱۳۷ هزار نفر در دوره انتقال ثبت نام کردند و ۸۳ هزار نفر نیز برای تحکیم سواد و جلوگیری از بازگشت بیسوادی ثبت نام کرده اند.
باقرزاده گفت: امسال تاکنون ۱۴۱ هزار نفر برای باسواد شدن ثبت نام کردند که ۷۱ هزار نفر از آن ها بیسواد مطلق هستند، ۲۰ هزار نفر در دوره تحکیم و ۵۰ هزار نفر برای توسعه سواد ثبت نام کردند و باید تا پایان ابتدایی تحصیل کنند و وارد دوره متوسطه اول و دوم شوند.

منبع: پانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: