دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد

تلاش برای ورود “نظام آموزشی بزرگسالان” به برنامه ششم توسعه

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه «نظام آموزشی بزرگسالان» سال گذشته در شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسید اظهار کرد: قصد داریم این مصوبه را در برنامه ششم توسعه وارد و آن را در سالهای آینده عملیاتی کنیم.

به گزارش عیارآنلاین،سید مهدی نوید ادهم با اشاره به اینکه «نظام آموزشی بزرگسالان» سال گذشته در شورای عالی آموزش و پرورش، به تصویب رسید اظهار کرد: قصد داریم این مصوبه را در برنامه ششم توسعه وارد و آن را در سالهای آینده عملیاتی کنیم.

وی افزود: همان روندی که در سازمان نهضت سواد آموزی برای کسانی که در پروسه تحصیل عادی با توجه به سنشان قرار ندارند وجود دارد، در این نظام به شکل مترقی تر دنبال می‌شود.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه هنوز به مرحله تدوین کتب درسی این نظام نرسیده‌ایم اظهار کرد:‌ اگر شرایط اقتضا کند کتب درسی باید با توجه به سن سواد آموزان که بزرگسال هستند متناسب سازی شود.

به گزارش ایسنا، علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در گذشته درباره نظام آموزشی بزرگسالان گفته بود: به منظور توسعه سوادآموزی نظام جامع آموزش بزرگسالان طراحی شد تا پشت سر نظام آموزش رسمی حرکت کند. بر این اساس اگر فردی به طور مطلق از مدرسه بازمانده می تواند دوره سوادآموزی را دریافت کند، اگر فرد از سه سال دوم آموزش بازماند دوره انتقال را دریافت می کند و در صورت بازماندن از سه سال سوم تحصیل دوره آموزشی خاص دیگر را دریافت و اگر فردی دیپلم ردی است سازوکاری طراحی شود که بتواند دیپلم بگیرد.

در حقیقت وادار کردن این فرد برای اینکه کتاب‌های ۲۰ سال پیش را بخواند، دشوار است و باید ساختار ویژه‌ای برای آن وجود داشته باشد تا از نظر زمان، مکان و محتوا حداکثر انعطاف را داشته باشد پس قید زمان و مکان و انعطاف در محتوا یا متناسب کردن محتوا با نیاز مخاطبان جزء ویژگی‌های نظام آموزش بزرگسالان است که امروز در نظام آموزش رسمی وجود ندارد.

در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری‌های اولیه انجام شده که نهضت سوادآموزی در قالب نظام آموزشی بزرگسالان کار خود را ادامه دهد.

منبع: ایسنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: