رئیس سازمان نهضت سوادآموزی :

یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال بیسوادند/ بخشی از بیسوادان آموزش‌ناپذیرند

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به وجود یک میلیون و ۴۰۰ هزار بیسواد در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال در کشور، گفت: بخش اندکی از این تعداد، آموزش‌ناپذیر هستند.

به گزارش عیارآنلاین،علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در خصوص تعداد بیسوادان کشور گفت: ما اکنون نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر فرد بیسواد در گروه ۱۰ تا ۴۹ سال داریم که در سرشماری اعلام کرده بودند، بیسوادند که امیدواریم در طول برنامه ششم آموزش ببینند، مشروط بر اینکه فرد بیسواد دیگری شناسایی نشود.

وی تصریح کرد: در سرشماری سال ۱۳۹۰ سه میلیون و ۴۵۶ هزار نفر در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال، خود را بیسواد اعلام کردند که ما توانستیم اطلاعات اسمی حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از اینها را به دست آوریم.

باقرزاده افزود: بر همین اساس برنامه‌ریزی‌های ما به سمت کسانی که مشخصاتی از قبیل آدرس و اطلاعات شناسایی داشتند معطوف شد که بخشی از اینها از اتباع خارجی بودند که در برنامه از پیش تعیین شده، قرار گرفتند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: بخشی از این تعداد در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ با سواد شدند که حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از آنها با اسم و مشخصات و آدرس برایشان گواهی‌نامه قبولی صادر شده است و این آمار براساس حدس و گمان نیست.

وی افزود: بخشی از این افراد نیز که تعداد اندکی هستند با گواهی رسمی مراکز قانونی همچون سازمان بهزیستی آموزش‌ناپذیر تشخیص داده شدند یعنی بهره هوشی کمتر از ۶۵ یا ۶۰ دارند و تربیت‌پذیرند ولی آموزش‌پذیر نیستند.

باقرزاده خاطرنشان کرد: عده‌ای از این افراد نیز در این فاصله فوت کرده بودند که از سیستم خارج شدند بنابراین تعداد باقی مانده عددی حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار نفر است که به این افراد باید ۵۰۰ هزار نفر هم که به ما مراجعه کردند و در نظام آموزشی هیچ سابقه‌ای ندارند، اضافه کرد؛ البته در پایگاه اطلاعاتی، این افراد به عنوان باسواد ثبت شدند ولی ما آنها را در زمره بیسوادان قرار دادیم.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: