مدیر کل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش:

دریافت پول از اولیا سقفی ندارد/ رقم کمک به مدرسه توسط خانواده‌ها تعیین می‌شود

مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دریافت پول از اولیا سقفی ندارد، گفت: نمایندگان انجمن، نمایندگان اولیای دانش‌آموزان هستند و اولیا، خودشان تصویب می‌کنند که چه مقداری پول به مدرسه کمک شود.

به گزارش عیارآنلاین،علی‌اصغر احمدی مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر دموکراتیک برگزار شدن انتخابات انجمن مدارس، اظهار داشت: حس مسئولیت پذیری اولیا برای حضور روانی و فیزیکی در مدرسه یک ضرورت است.

وی با بیان اینکه اولیا در مدارس و در انجمن تصویب می‌کنند که چقدر پول توسط خانواده‌ها به مدارس پرداخت شود، خاطرنشان کرد: اولیای دانش‌آموزان با قانونمندی در مجامع ابتدایی و انتهایی انجمن حضور یابند و در انتهای سال هم ترازنامه را تصویب کنند.

احمدی در خصوص دریافت پول در برخی مدارس به صورت میلیونی، تصریح کرد: دریافت پول از اولیا سقفی ندارد، زیرا نمایندگان انجمن، نمایندگان اولیای دانش‌آموزان هستند و اولیا خودشان تصویب می‌کنند چه مقداری پول به مدرسه کمک شود و اگر حتی تصویب شود که ۲۰ میلیون تومان باید پرداخت شود، انجام می‌شود.

مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: تأکید داریم که همواره یکی از امضاهای چک مدرسه باید با مدیر و دیگری رئیس انجمن اولیا و مربیان باشد تا مشخص شود پول کمک به مدرسه چگونه هزینه می‌شود.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: