استفاده شرکت های دانش بنیان از تسهیلات در نظر گرفته شده تا تأییدیه مجدد همچنان ادامه دارد

شرکت های دانش بنیان تا تایید مجدد اعتبار دانش بنیان بودن خود ازسوی کارگروه ارزیابی وتشخیص صلاحیت می توانند از حمایت های درنظر گرفته شده از جمله معافیت های گمرکی ،معافیت مالیاتی ، تسهیلات سربازی، حمایت از صادرات، طرح لیزینگ واشتغال استعدادهای برتر در شرکت های دانش بنیان استفاده کنند.

محمد صاحبکاربه گزارش عیارآنلاین، سرپرست امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تاییدیه یک و دو ساله شرکت های دانش بنیان نوپا در صورت اتمام تاریخ همچنان تا ارزیابی مجدد دارای اعتبار است.
سید محمد صاحبکار خراسانی افزود: معمولا برای شرکت های دانش بنیان نوپا، تاییدیه یک تا دو ساله توسط کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان صادر می شود که بعد از این مدت زمان نیز، شرکت برای حفظ دانش بنیان بودن خود و استفاده از حمایت های در نظر گرفته باید نسبت به ارتقاء فعالیت خود اقدام کرده باشد.
صاحبکار با اشاره به اینکه اکنون مدت زمان تاییدیه برخی از شرکت ها تمام شده است افزود: کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان اکنون با موجی از شرکت ها که برای دریافت تاییدیه دانش بنیان اقدام کرده اند مواجه است، بنابراین موج اول ارزیابی شرکت های دانش بنیان هنوز تمام نشده است و بیش از۵۰۰ شرکت در فرآیند ارزیابی اولیه قرار دارند.
وی افزود: تا سه ماه آینده موج اولیه ارزیابی شرکت های دانش بنیان به نتیجه خواهد رسید و سپس وارد ارزیابی مجدد شرکت های دانش بنیان نوپا و تولیدی خواهیم شد.
صاحبکار اظهارکرد: مجوزهای کارگروه تشخیص صلاحیت و ارزیابی شرکت های دانش بنیان مادام العمرنیست و به هیچ شرکتی مجوز مادام العمر داده نشده است.اکنون درارزیابی های انجام شده بیش از ۱۷۰۰ شرکت درکشور، شرکت دانش بنیان معرفی شده اند.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: