برنامه خروج از رکود ادامه سیاست شکست‌خورده تعدیل است

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه بسته اقتصادی دولت احیای برنامه شکست‌خورده تعدیل اقتصادی دهه هفتاد است، گفت: مشکل اساسی در اقتصاد ایران بینش دولت‌ها نسبت به اقتصاد است که از ۲۵ سال پیش حاکم بوده و آن سیاست تعدیل ساختاری است.

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: