معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد:

مجوز افزایش سرمایه دولت در صندوق های زیرمجموعه وزارت صنعت،‌معدن و تجارت

با تصمیم هیئت وزیران، مجوز افزایش سرمایه دولت در صندوق های زیر مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت(پس از وصول هر بخش از اقساط حساب ذخیره ارزی) به شرح مندرج در بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ صادر شد.

به گزارش عیارآنلاین، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده از محل وصولی حساب ذخیره ارزی، به نرخ روز بانک مرکزی، معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) دلار به حساب صندوق ضمانت صادرات ایران و مبلغ بیست و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵) دلار به حساب هر یک از صندوق های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی، ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک واریز نماید.
افزایش مزبور با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و پس از طی مراحل قانونی اصلاح اساسنامه آنها به سرمایه دولت در صندوق های مذکور افزوده می شود.
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال ۱۳۹۴ از محل وصولی حساب ذخیره ارزی معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰) دلار به حساب اعلامی صندوق ضمانت صادرات ایران و به حساب هر یک از صندوق های حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیت های معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی، ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، معادل ریالی مبلغ بیست و پنج میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵) دلار واریز نماید.
۲- نرخ تبدیل مبالغ دلاری مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
۳- معادل مبالغ واریزی به حساب صندوق های یادشده، سرمایه دولت در این صندوق ها افزایش می یابد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است اصلاحیه مواد مربوط از اساسنامه صندوق ها را با سیر مراحل قانونی تهیه و جهت تصویب به مرجع صالح ارایه نماید.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

منبع: شاتا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: