۲۷ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۶
براساس مصوبات دولت

مهلت هر بارنامه وارداتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس ۲۰ روز تعیین شد

بر اساس مصوبه هیات دولت در اصلاح ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، مهلت هر بارنامه وارداتی از کشورهای حاشیه خلیج فارس ۲۰ روز تعیین شد.

به گزارش عیارآنلاین،‌مصوبه دولت در مورد اصلاح ماده (۱۱) آیین‌نامه  اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

این مصوبه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۷/۸ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد:

ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ و اصلاحات بعدی آن به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ بندهای (۲)، (۳)، (۴) و (۵) به‌شرح زیر اصلاح می‌شوند:

۲- برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، اعتبار اسنادی گشایش شده و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اعتبار صادر شود. اعتبارات اسنادی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی تمدید می‌شود، مشمول این بند نخواهد بود.

۳- برای کالاها قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و از طریق بروات اسنادی با تعهد بانک، کارسازی و بارنامه حمل در مهلت بروات اسنادی صادر شده باشد. برواتی که پس از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود یا افزایش سود بازرگانی تمدید می‌شود، مشمول این بند نخواهد بود.

۴- درمورد کالاهای بدون انتقال ارز (بدون تعهد نظام بانکی برای پرداخت وجه) که ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده باشد و اولین بارنامه حمل هر محموله قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت‌های زیر به قلمرو گمرکی وارد شود:

الف – در صورت حمل از طریق هوایی ظرف ده روز از تاریخ صدور هر بارنامه حمل.

ب – در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا به‌طور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور هر بارنامه حمل به‌شرح زیر مهلت خواهد داشت:

۱- کالاهایی که از کشورهای حوزه خلیج فارس و همجوار خریداری و حمل می‌شود ظرف بیست روز:

۲- سایر کشورها از طریق زمین ظرف چهل روز، دریایی یا دریایی و زمینی ظرف پنجاه و پنج روز.

تبصره ـ کالای وارده با رویه بروات بدون تعهد نظام بانکی عینا مشمول مقررات این بند خواهد بود.

۵- درمورد کالاهای به‌صورت واردات در مقابل صادرات که خارج از نظام بانکی وارد می‌شوند، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، درصورتی که بارنامه حمل قبل از ممنوعیت تا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی صادر و ظرف مهلت‌های مندرج در ذیل بند (۴) این ماده به قلمرو گمرکی وارد شود.

ب ـ متون زیر به‌عنوان تبصره‌های (۵) و (۶) به ماده (۱۱) اضافه می‌شوند:

تبصره ۵ – از نظر اجرای مقررات این ماده کالای واردشده به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می‌شوند با اعلام کتبی واردکننده یا شرکت حمل‌ونقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرک تلقی می‌شود. این‌گونه قبض انبارها مشمول هیچ‌یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های مربوط به آنها نمی‌باشد.

تبصره ۶- تعرفه‌های مشمول حقوق ورودی تعرفه‌های فصلی مشمول استفاده از تسهیلات ماده (۱۱) نمی باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: