موسسات خدمات پیش دبستانی وزرات فرهنگ وارشاد اسلامی ازآموزش وپروش مجوز دریافت می کنند

مدیرکل دفترآموزش پیش دبستانی وزارت آموزش وپرورش گفت : وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ابلاغ کردکه ادامه فعالیت موسسات ارائه دهنده خدمات پیش دبستانی منوط به طی مراحل قانونی اخذ مجوزاز آموزش وپرورش است .

به گزارش عیارآنلاین،‌رخساره فضلی اظهارکرد : معاونت آموزش ابتدایی ، به استناد بند ۲ سیاست های تحولی ابلاغی مقام معظم رهبری و در راستای اعمال مدیریت یکپارچه آموزش وپرورش دوره پیش دبستانی و رای صادره ازمعاونت حقوقی ریاست جمهوری؛ مبنی بر اینکه ” فعالیت کلیه موسسات ؛ مراکز و مهدهای قرآنی ارایه دهنده خدمات تربیتی وآموزشی به کودکان۴ تا۶ سال، منوط به اخذ مجوز از وزارت آموزش وپرورش باشد “، وزارت آموزش و وپرورش و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در خصوص نحوه فعالیت موسسات قرآنی مذاکراه کردند .

وی افزود: به این منظور وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی جهت جلوگیری از تداخل در وظایف آموزش وپرورش در خصوص معاونت آموزش ابتدایی طی نامه ای به کلیه مدیران کل  فرهنگ وارشاد اسلامی استان ها این موضوع را  ابلاغ کرد که ادامه فعالیت موسسات ارائه دهنده خدمات پیش دبستانی منوط به طی مراحل قانونی اخذ مجوز ازآموزش وپرورش است می باشد ودرصورت عدم رعایت موارد قانونی در دریافت مجوز فعالیت این گونه موسسات تخلف محسوب شده و منجر به تعطیلی موسسات متخلف خواهد شد .

فضلی ادامه داد : معاونت آموزش ابتدایی آموزش وپرورش استان ها  دراین راستا باید هماهنگی لازم با  ادارات کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان انجام دهند تا در روند اجرا وعملیاتی شدن مدیریت یکپارچه پیش دبستانی گامی مهم  برداشته شود.

منبع: آموزش‌و‌پرورش

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: