رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش:

نگرش معلمان نسبت به کاربرد شبکه های اجتماعی مجازی،فرصت محور بودن است

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش گفت: نگرش معلمان نسبت به کاربرد شبکه های اجتماعی مجازی ، مبتنی بر فرصت محور بودن است .

به گزارش عیارآنلاین،‌محسن موحد در کارگاه آموزشی دوره آشنایی با شبکه های اجتماعی که در سالن اجتماعات معاونت تربیت بدنی و سلامت برگزار شد، اظهارکرد: پدیده های مولود فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی ، می تواند از منظر آسیب شناسانه نیز مورد مطالعه قرار گیرند. چنین رویکری با توجه به فرصت و یا تهدید قلمداد کردن کاربرد این پدیده ها ، قابل تفسیر است .

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر این که فناوری های نوین فرصت است ، تردیدی نمی توان روا داشت ، تصریح کرد: هنگامی که به جنبه های اجتماعی این پدیده ها علی الخصوص در جامعه مخاطب معلمان و دانش آموزان نگریسته می شود ، به تناسب هنجارها ؛ زمینه های اجتماعی ، فرهنگی و … جنبه های فرصت ، آسیب یا تهدید نیز مطرح می شود .

وی با بیان این که به جمعیت ارزشمند معلمان قریب به یک میلیون نفر هستند، افزود: معلمان همواره در نقش گروه های مرجع ، وظیفه انتقال ارزش ها و هنجارها را از نسلی به نسل دیگر عهده دار هستند ، نوع نگرش آنان نسبت به تهدیدات با فرصت های شبکه ای اجتماعی مجازی ، مورد پژوهشی قرار گرفت. در این پژوهش نگرش معلمان به عنوان کاربر این مولود ؛ نسبت به تهدیدات اجتماعی و امنیتی و فرصت کاربرد شبکه های اجتماعی مجازی مورد سنجش قرار گرفت .

وی خاطرنشان کرد: برای انجام این تحقیق ؛ مقیاس نگرشی شامل سوال یا جملات آزمودنی با بهره گیری از مقیاس ۵ درجه ای لیکرت طراحی و برای بررسی فرضیه های پژوهش و تحلیل سئوالات تخصصی مربوط به آنها ؛ از آزمون تک نمونه  یا شاخص ها آماری نیز استفاده شده است .

موحد با بیان این که جامعه آماری فرهنگیان از ۵ کلانشهر ۳۲۳ هزار و ۵۵۶ نفر و به صورت تصادفی انتخاب شده اند، خاطرنشان کرد: بر اساس آگاهی معلمان نسبت به تهدیدات امنیتی و اطلاعاتی در شبکه ها ی مجازی ، نگرش فرهنگیان در خصوص این پدیده عمدتاً مبتنی بر فرصت محور بودن آن است .

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش افزود: با توجه به آسیب ها و تهدیدات فراوان این پدیده که فرهنگیان را با مخاطرات جدی مواجه می نماید ، ضرورت داشت تا ضمن تبیین فرصت های موجود در شبکه های اجتماعی مجازی ، تهدیدات و آسیب ها نیز توصیف شود تا معلمان با شناخت و آگاهی بیشتری نسبت به فناوری نوین گام بردارند .

وی ادامه داد: کارگاه آموزشی امروز در واقع بهره گیری از ظرفیت های مرتبط برون سازمانی از جمله پلیس فتا ؛ مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای ( ماهر ) در کشور و  نهادهای و نهادهای مرتبط است و امیدی است با ارتقای آگاهی معلمان نسبت به مخاطرات و تهدیدات پیرامونی ، بتوانیم متناسب با نیاز مخاطبان اقداماتی را انجام دهیم.

منبع: پانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: