آگاهی ازدرآمدهای مردم توسط دولت راهکار سامان دادن یارانه ها

یک کارشناس ارشد اقتصادی، آگاهی یافتن دولت از وضعیت درآمدهای مردم را تنها راهکار سامان دادن به وضعیت پرداخت یارانه ها و سرنوشت آن در برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: پرداخت یارانه در نهایت باید متوقف شود.

به گزارش عیارآنلاین،‌آلبرت بغزیان با بیان آنکه قانون هدفمندی یارانه با هدف اصلاح قیمت ها و سپس پرداخت مبلغی از درآمد حاصل از اجرای آن به خانواده های کم درآمد به مرحله اجرا درآمد، افزود: پرداخت مداوم یارانه به همه افراد جامعه کاری نادرست است که باید متوقف شود.
وی با تاکید بر اینکه مبلغی که از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها صرفه جویی می شود ،کمک به خانواده های کم درآمد است و سایر افراد باید حذف شوند، تصریح کرد: دولت باید مجاز شود تا به حساب دارایی های افراد چه بانکی و چه غیربانکی و غیرمنقول دسترسی یافته و با شناسایی افراد غیرنیازمند آنان را حذف کند.
بغزیان با بیان آنکه پرداخت یارانه تا اجرای کامل قانون و اصلاح قیمت ها باید ادامه یافته و در عین حال همواره محدوده پرداخت باید کم و کمتر شود، تاکید کرد: دولت باید یارانه ها را تنها به خانواده های واقعا کم توان پرداخت کند که در آن صورت کسری بودجه مربوط نیز از بین خواهد رفت.
این استاد اقتصاد دانشگاه تنها راه حل برای تداوم پرداخت یارانه ها را کم کردن از تعداد یارانه بگیران عنوان کرد و افزود: این تعداد نیز بعد از گذشت چند وقت و بهتر شدن وضعیت اقتصادی شان باید از لیست دریافت کنندگان حذف شوند.
به گفته وی، در نهایت کسانی که واقعا توان مالی خوبی نداشته و نتوانند خود را از تنگناهای مالی رهایی بخشند باید از طریق سازمان های حمایتی کمک دریافت کنند.
بغزیان با بیان آنکه تولیدکنندگان نیز باید تولیدات خود را بهبود داده تا از این طریق میزان مصرف سوخت توسط آنها کاهش یابد، افزود: این کار موجب خواهد شد ضمن کاهش مصرف انرژی قیمت های انرژی به حد فوب خلیج فارس برسد بدون آنکه مصرف کنندگان متضرر شوند.
این کارشناس اقتصاد بر ضرورت اصلاح وضعیت نان در کشور تاکید کرد و گفت: با اصلاح وضعیت نان دیگر نیازی به پرداخت یارانه نخواهد بود و می توان یارانه نان را نیز حذف کرد.
وی با انتقاد از اجازه ندادن به دولت برای سرکشی به حساب های مردم و پرداخت بی ضابطه یارانه به مردم، تاکید کرد: پرداخت یارانه به مردم باید در نهایت و با بهتر شدن وضعیت نیازمندان قطع گردد.
یادآور می شود، قانون هدفمند کردن یارانه ها در آذرماه سال ۱۳۸۹ اجرایی شد.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: