آمار ثبت نام دانش آموزان تا مهر ۹۴ چند نفر است؟

رئیس ستاد پروژه مهر سال تحصیلی ۹۵-۹۴ آمار آخرین ثبت نامی های دانش آموزان را تا روز ۲۷ مهرماه تعداد ۱۳ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۲۵۰ نفر اعلام کرد.

به گزارش عیارآنلاین،‌علی زرافشان ضمن حضور در خبرگزاری پانا، آمار آخرین ثبت نامی های دانش آموزان را اعلام کرد و گفت: آمار دانش آموزان تا روز ۲۷ مهر ماه طبق سامانه سناد مشخص شده ، جمع کل ثبت نام شدگان ۱۳ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۲۵۰ دانش آموز است.

وی ادامه داد: سال قبل در همین زمان آمار کل ثبت نام دانش آموزان ۱۲ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۱۱۶ نفر بود که با مقایسه این آمارها حدود ۵۰۰ هزار دانش آموز امسال اضافه شده اند.
زرافشان بیان کرد: از این جمعیت ۲۰۰ هزار نفر دانش آموز ابتدایی هستند که به جمعیت سال قبل اضافه شدند. امسال در دوره ابتدایی ۷ میلیون و ۳۹۲ هزار جمعیت دانش آموزی داشتیم که سال گذشته این رقم ۷ میلیون و ۱۹۰ هزار دانش آموز بود.
رئیس ستاد پروژه مهر عنوان کرد: تعداد دانش آموزان در دوره پیش دبستانی ۵۰۵ هزار و ۵۶۰ نفر و ۷۰ هزار و ۷۷۹ نفر تعداد دانش آموزان در مدارس استثنایی است.
وی اضافه کرد: ۲۵۰ هزار و ۶۱۵ دانش آموز از دانش آموزان بزرگسال ثبت نام شده اند و امسال با افزایش یک پایه پیش بینی داریم دوره اول متوسطه از ۲ میلیون و ۵۰ هزار نفر به ۳ میلیون و ۸۰ هزار نفر افزایش پیدا کند.
معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: اطلاعات ۳ میلیون و ۵۸ هزار و ۶۵۲ نفر دانش آموز دوره اول متوسطه در سامانه سناد ثبت شده است همچنین در دوره دوم متوسطه تعداد دانش آموزان ۲ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۶۷۷ نفر است.

منبع: پانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: