با فرمان مقام معظم رهبری ۴۰۰ مدرسه به نام آموزش و پرورش شد

مدیرکل حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش: مقام معظم رهبری طی فرمانی به بنیاد مستضعفین فرمودند که این مدارس به صورت رایگان در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد که همان زمان حدود ۴۰۰ مدرسه به صورت رایگان به نام آموزش و پرورش شد.

به گزارش عیارآنلاین، فریدون واسعی اظهار داشت: مدارس استیجاری ما با بعضی نهاد های انقلابی بعد از انقلاب املاک اختلافی پیش آمد دلیل آن این است که این املاک مصادره شد و خیلی از این املاک زمین بود و به ما واگذار شد تا مدرسه در آن احداث کنیم و بعد زمین مصادره شده به نام بنیاد ها یا نهاد ها شد بعضی از اینها آموزش و پرورش مستقر بود وحالت های مختلف داشت و متعلق شد به بنیاد ها و نهاد های مختلف مانند ، بنیاد مستضعفین ، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) ، مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) ، بنیاد ۱۵ خرداد تعدادش کم است که ۳ مورد بیشتر به ما گزارش نداده اند، بنیاد شهید، تامین اجتماعی چند موردی هم وجود دارد .

وی افزود: مقام معظم رهبری طی فرمانی به بنیاد مستضعفین فرمودند که این مدارس به صورت رایگان در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد که همان زمان حدود ۴۰۰ مدرسه به صورت رایگان به نام آموزش و پرورش شد و باقی مانده ای هم داشته که طی سالهای اخیر پیگیری کردیم و این مدارس کمکی بود که با فرمان مقام معظم رهبری برای آموزش و پرورش انجام شد .

مدیر کل حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) هم نامه ای خدمت مقام معظم رهبری تقدیم شد که در آن زمان حدود ۳۸ مدرسه را به آموزش و پرورش واگذار کردند که تعداد زیادی باقی ماند که طی ۶ سال گذشته جلساتی با مسئولان ستاد داشته ایم و حدود ۱۱۲ مدرسه آن تعیین تکلیف شده و حدود ۱۲ مدرسه که سند های آن به اسم آموزش و پرورش اصلاح شده است .

وی اضافه کرد: این مدارس متفاوت است از اقدام بنیاد برکت که در اجرای فرمان مقام معظم رهبری است به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) انجام می شود اینها مدارسی است که قبلا آماده بود و در تصرف ما بود جلساتی را در خصوص این مدارس نیز داشته ایم و توافقاتی را هم در این زمینه کسب کرده ایم تقریبا ۱۷۳ مدرسه ای که متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) است و آنها نیز به دنبال این هستند که نسبت به مالکیت این مدارس تعیین تکلیف شود طی دو حکم در قانون بودجه ۹۲ و ۹۳ حدود ۲۷۵ میلیارد تومان به ستاد اجرایی داده اند که اکنون پیگیری های آن انجام می شود.

واسعی گفت : مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) هم حدود ۷۰ مدرسه اختلافی داشتیم که آنها نیز تقریبا تعیین تکلیف شده و بقه نهاد ها را هم جلسات مشترک داشته ایم و پیگیر هستیم امید به این است که این املاک تعیین تکلیف شود و مالکیت آموزش و پرورش نیز محقق شود .

منبع: پانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: