مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اعلام کرد؛

نظارت بر ۶۳ هزار مدرسه در مهرماه ۹۴

مدیرکل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: مدیریت نظارت امروز وظیفه اصلی ادارات ارزیابی عملکرد است و باید این موضوع را موردتوجه قرار دهیم که ادارات ما تا چه حد براساس برنامه ریزی مشخص شده پیش می روند.

به گزارش عیارآنلاین،‌سیدرحیم میرشاه ولد در جمع روسای ادارات ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در ابتدای مهر سال گذشته ۵۱ هزار مدرسه در کشور مورد نظارت قرار ‌گرفتند و در مهرماه ۹۴ این رقم به ۶۳ هزار مدرسه رسید که مدیریت این بازدیدها برعهده ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات بود.

وی افزود: امروز تلاش می کنیم در مجموعه نظام تعلیم و تربیت ‌کشور باتکیه بر برنامه ریزی اقداماتمان را پیش ببریم.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اهمیت بحث نظارت و ارزیابی در اقدامات حوزه تعلیم و تربیت اظهار داشت: مدیریت نظارت امروز وظیفه اصلی ادارات ارزیابی عملکرد است و باید این موضوع را موردتوجه قرار دهیم که ادارات ما تا چه حد براساس برنامه ریزی مشخص شده پیش می روند.
میرشاه ولد با اشاره به اینکه امروز برنامه محوری باید اصلی ترین روش و متد کاری ادارات باشد گفت : درکنار این باید پاسخگویی را به عنوان یک فرهنگ سازمانی در ادارات همه گیر کنیم و مدیرانمان باید پاسخی منطقی و صحیح به گلایه ها و شکایت ها داشته باشند .
مشاور وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: نباید اجازه دهیم قانون‌گریزی در ادارات اتفاق بیفتد ، هرچند شاید در برخی ‌موارد در تدوین قوانین و مقررات هم اشکالاتی وجود دارد ، در این مسیر حفظ ساختار سازمانی ادارات ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات می تواند کمک شایانی به ما در دستیابی به اهدافمان بکند.
وی بر ترویج فرهنگ تبعیت از قانون در مقابل درخواست های غیرقانونی و همچنین مقابله با قانون گریزی در ادارات تاکید کرد.

منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: