۲۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۴۳
با وجود اصلاح تعرفه های آب،

همچنان بیشترین یارانه آب به جیب پرمصرف‌ها می‌رود!

شورای اقتصاد می توانست به جای مدارا با پرمصرف ها و تقسیم فشار افزایش تعرفه آب بین کل مشترکین، تعرفه آب کم مصرف‌ها را افزایش ندهد و صرفا این تعرفه را برای این مشترکین بالاتر از ۳۰ درصد گران کند تا آن‌ها الگوی مصرف خود را اصلاح نمایند.

به گزارش عیارآنلاین، مطابق با مصوبه شورای اقتصاد، تعرفه های آب بخش خانگی از ابتدای مهرماه اصلاح شد. براساس این مصوبه، تعرفه آب در بخش خانگی برای مصارف کمتر از ۱۵ متر مکعب در ماه، ۱۰ درصد، برای مصارف از ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب در ماه، ۱۵ درصد، برای مصارف بیش از ۲۰ تا ۴۰ متر مکعب در ماه، ۲۰ درصد و برای مصارف بیش از ۴۰ متر مکعب در ماه، ۳۰ درصد افزایش یافت.

براساس آمارهای وزارت نیرو، بیش از ۷۰ درصد مشترکان آب کمتر از ۲۰ مترمکعب در ماه مصرف آب دارند و لذا الگوی مصرف آب در کشور، ۲۰ متر مکعب در ماه است. در نتیجه، مصوبه اخیر شورای اقتصاد مبنی بر اینکه تعرفه آب در پله های بالاتر از الگوی مصرف با درصد بیشتری نسبت به پله های پایین تر از این الگو، افزایش یابد، اقدامی صحیح در راستای اصلاح الگوی مصرف است. اما از آنجا که همچنان تعرفه آب برای مصارف بالای الگو (مصارف بین ۲۰ تا ۳۵ متر مکعب در ماه) کمتر از قیمت تمام شده و یارانه ای باقی مانده است، این اقدام ناکافی است. شورای اقتصاد می‌توانست به جای افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی تعرفه آب کم مصرف ها و افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعرفه آب پرمصرف ها، سناریوی مناسب تری را در اصلاح این تعرفه ها به تصویب رساند. در این سناریو، تعرفۀ آب پله‌های اول تا سوم ثابت می ماند، تعرفه پله چهارم افزایش اندکی می یافت و تعرفه پله‌های مصرف بالاتر از الگو، با درصد بیشتری نسبت به مصوبه فعلی (بیش از ۳۰ درصد) افزایش می‌یافت. در این صورت، هیچ فشاری به مشترکین کم مصرف، وارد نمی‌شد و در نتیجه، نارضایتی های اجتماعی ناشی از افزایش تعرفه های آب به حداقل می رسید. به علاوه، مشترکین پرمصرف که عموما در مناطق مرفه زندگی می کنند و آب شرب را برای مصارفی مانند آبیاری باغچه و استفاده از استخر و سونا به هدر می‌دهند، بیشتر به اصلاح الگوی مصرف خود ترغیب می‌شدند. پیشنهاد وزارت نیرو به شورای اقتصاد به این سناریوی پیشنهادی نزدیک‌تر بود که مورد موافقت این شورا قرار نگرفت. دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه تغییر نرخ آب به گونه ای باشد که فشار اقتصادی محسوسی بر اقشار مختلف مردم وارد نشود، دلیل شورای اقتصاد برای تعدیل پیشنهاد وزارت نیرو بوده است. این در حالی است که کمتر از ۲ درصد مشترکین مصارف بالای ۴۰ متر مکعب دارند و با افزایش ۳۰ درصدی تعرفه این مصارف بی رویه، قبض آب آن‌ها تنها حدود ۷۷۰۰ تومان افزایش یافته است.

جدول ۱- مقایسه تعرفه های آب جدید و تعرفه های پیشنهادی

۱۳۹۴۰۷۲۹۳

برای فهم بهتر این‌که تعرفه های مصوب شورای اقتصاد با تعرفه های مطلوب چقدر فاصله دارد؛ در جدول زیر، هزینه واقعی پرداختی توسط مشترکین با تعرفه جدید به ازای هر متر مکعب را با هزینه ای که اگر آب با تعرفه ای برابر قیمت تمام شده یعنی هر متر مکعب ۱۵۰۰ تومان در اختیار آن‌ها قرار می گرفت، باید این مشترکین پرداخت می کردند، مقایسه شده است:

جدول ۲- میزان یارانه دریافتی توسط مشترکین کم مصرف و پرمصرف با اجرای مصوبه شورای اقتصاد

۱۳۹۴۰۷۲۹۴

آمارهای موجود در جدول فوق نشان می دهد:

– تعرفه آب برای تمامی مشترکین حتی پرمصرف ها (به غیر از پله آخر) همچنان کمتر از قیمت تمام شده آب و یارانه ای است. به عبارت دیگر، تعرفه آب برای مصارف بین ۳۵ تا ۵۰ متر مکعب بالای قیمت تمام شده آب (۱۵۰۰ تومان) است ولی تعرفه واقعی که این مشترکین برای کل مصرف آب خود می پردازند، همچنان تفاوت زیادی با قیمت تمام شده آب دارد و یارانه ای محسوب می شود.

– همچنان یارانه دریافتی توسط مشترکین پرمصرف آب (به غیر از دو پله آخر) به مراتب بیشتر از یارانه دریافتی توسط مشترکین کم مصرف است؛ به گونه ای که مشترکین پرمصرفی که بین ۲۵ تا ۴۰ متر مکعب آب در ماه مصرف می‌کنند، حدود ۵ برابر کم مصرف‌ترین مشترکین که کمتر از ۵ متر مکعب آب در ماه مصرف می کنند، یارانه می گیرند. به علاوه، مشترکین پرمصرفی که بین ۴۰ تا ۵۰ متر مکعب در ماه مصرف می کنند (پله نهم) نیز همچنان یارانه بیشتری در مقایسه با مشترکین کم مصرفی که بین ۰ تا ۱۰ متر مکعب در ماه مصرف می کنند (پله های اول و دوم) دریافت می‌کنند.

به عبارت ساده تر، با وجود اصلاح تعرفه های آب توسط شورای اقتصاد و تمرکز این افزایش قیمت بر روی پرمصرف ها، همچنان هر کسی بیشتر آب مصرف کند، یارانه بیشتری می گیرد و بیشترین یارانه آب به جیب پرمصرف ها می رود.

** محسن دانشمند، کارشناس ارشد انرژی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: