جوانان باید با تاثیرات ناباروری بر مسائل جنسی آشنا شوند

مدیر دفتر پرستاری مامایی رویان با تاکید بر اینکه یکی از مباحث مهم در ناباروری، سلامت جنسی است، گفت: پژوهشی در مورد مسائل جنسی در بیماران نابارور و تاثیر مشکلات ناباروری بر مسائل جنسی آنها صورت گرفته که در نتیجه مواردی از آیتم ها را معرفی کرده که در مشاوره هایی که همکاران به این زوجین می دهند بسیار کمک کننده است و باعث می شود که زوجین زندگی بهتر و آرامی داشته باشند.

به گزارش عیارآنلاین، زهرا عزآبادی اظهار کرد: با فراخوانی که در گروه پرستاری و مامایی داده شد توانسته ایم مقالات زیادی را جمع آوری کنیم که بیشتر این مقالات حاصل پایان نامه همکاران دکترای تولید مثل است.

وی یادآور شد: این مقالات متغیر هستند و از آنجایی که اغلب رشته ها مامایی است، بیشتر مقالات در زمینه مسائل تولید مثل انجام شده و تمامی آنها از لحاظ دستاوردی که برای گروه پرستاری و مامایی داشته اند دارای نقش مهمی هستند.

این مدیر دفتر پرستاری مامایی رویان در خصوص یکی از پژوهش ها تصریح کرد: یکی از این مقالات، پژوهشی در مورد مسائل جنسی در بیماران نابارور و تاثیر مشکلات ناباروری بر مسائل جنسی آنها است که بر روی مسائل مختلفی بررسی کرده و نتایج خوبی نیز از آن حاصل شده است و مواردی از راهکارهای درمانی هم ارائه داده است که به نظر می رسد برای همکاران مامایی ما بسیار مفید باشد.

عزآبادی با تاکید بر اینکه یکی از مباحث مهم در ناباروری، سلامت جنسی است، گفت: باید از مسائل اولیه خانواده تا مسائل اجتماعی آنها آموزش و اهمیت داده شود و برای جوانان برنامه های آموزشی گذاشته شود تا با موضوع تاثیرات ناباروری بر مسائل جنسی آشنا شوند.

وی اضافه کرد: در نتیجه این پژوهش ها مواردی از آیتم ها را معرفی کرده اند و در مشاوره هایی که همکاران به این زوجین می دهند بسیار کمک کننده است وباعث می شود که زوجین زندگی بهتر و آرامی داشته باشند.

این ارشد آموزش پزشکی گفت: همه این رده از پژوهش ها جدید و برای سال های ۹۳ و ۹۴ هستند که در سال جاری به دلیل اینکه بعضی از پایان نامه ها تمام نشده بودند بیشتر از مقالات سال ۹۳ استفاده کرده ایم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بیشتر این پژوهش ها دانشگاهی و پایان نامه هایی بوده است که مرحله اجرایی آنها تمام و نتایج آن اعلام شده است که ما نیز این نتایج را به همکاران خود اعلام می کنیم تا در کار روزمره خود استفاده کنند.

منبع: ایسنا

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: