بیمه زنان خانه‌دار پشتوانه دوران سالمندی

تحقق بیمه زنان خانه‌دار پشتوانه محکمی در دوران سالمندی محسوب می‌‌‌شود.

به گزارش عیارآنلاین، مشاور امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی کشور گفت: تحقق بیمه زنان خانه‌دار پشتوانه محکمی در دوران سالمندی محسوب می‌‌‌شود.نرجس بختیار خلج با اشاره به اهمیت و لزوم پرداختن به مساله زنان به عنوان نیمی از جمعیت و تاثیرگذاری بر نیم دیگر جمعیت افزود: این تاثیرگذاری بر کسی پوشیده نیست و امروزه با پدیده زنانه شدن سالمندی مواجه هستیم.وی ادامه داد: این پدیده بیانگر افزایش امید به زندگی در زنان و حاکی از موفقیت کشورمان بر عرصه سلامت و رفاه است و موضوعی خوش آیند است و این افزایش جمعیت و روند رو به رشد زنانه شدن سالمندان می‌تواند به عنوان یک سرمایه اجتماعی تلقی شود.بختیار خلج ادامه داد: یک برنامه ریزی درست و مدون می‌تواند این افزایش جمعیت و زنانه شدن سالمندی را به یک فرصت تبدیل کند و به همان نسبت در صورت عدم برنامه‌ریزی مطلوب در سال‌های آتی دچار مشکل می‌شویم.

منبع: روزنامه ابتکار

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: