روند لاک‌پشتی افزایش بازده نیروگاه‌های حرارتی

روند افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی کشور نشان می‌دهد که پتانسیل بالایی برای افزایش بازدهی نیروگاه‌های گازی کشور وجود دارد به گونه‌ای که با تبدیل نیروگاه‌های گازی به واحدهای تولید هم‌زمان آب و برق بازدهی نیروگاه گازی از ۳۰% به ۸۰% خواهد رسید.

به گزارش عیارآنلاین، براساس آمار منتشر شده وزارت نیرو [۱]، نیروگاه‌های حرارتی کشور با مصرف ۳۰% از انرژی فسیلی(گاز، گازوییل، نفت کوره) کشور بیشترین سهم را در مصرف سوخت فسیلی دارد. نیروگاه‌های حرارتی کشور با بازده میانگین ۳۷% برق تولید می‌کنند و مابقی آن را به صورت حرارت در هوا تلف می‌کنند. بازده انواع نیروگاه‌های حرارتی کشور به تفکیک نوع نیروگاه در شکل (۱) نشان داده شده است.

۱۳۹۴۰۷۲۹۱

شکل (۱). بازده انواع نیروگاه‌های حرارتی کشور به تفکیک نوع نیروگاه

بررسی ها نشان می‌دهد که نیروگاه‌های حرارتی کشور بیشترین سهم اتلاف انرژی کشور را دارند. عمده‌ترین روش‌های افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی کشور عبارتند از:

۱. اضافه کردن بخش بخار به نیروگاه‌های گازی و تبدیل شدن به نیروگاه سیکل ترکیبی که بازده نیروگاه را از ۳۰% به ۴۵% افزایش می‌دهد.

۲. اضافه کردن بخش بخار و واحد تولید آب به نیروگاه گازی وتبدیل شدن به واحدهای تولید هم‌زمان آب و برق که بازدهی حراتی مجموعه از ۳۰% به ۸۰% افزایش می‌دهد.

به همین منظور برای تسهیل انجام پروژه‌های افزایش بازدهی نیروگاه‌های کشور قوانینی وضع شده اند. در مادۀ ۴۶ و ۵۳ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و مادۀ ۱۳۳ قانون برنامۀ پنجم توسعه، بر احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و تولید همزمان برق و آب شیرین تاکید شده است. اما به طور مشخص در بند ۱۹ بودجۀ سال ۹۲، به این مسئله پرداخته شد و زمینه برای حضور بخش خصوصی فراهم گردید. در بند «ه» قانون بودجۀ ۹۳ و مادۀ ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز، چارچوب کلی قرارداد بیع متقابل برای احداث بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تدوین شد.

بررسی نیروگاه‌های حراتی کشور نشان می‌دهد که در ۲۰ سال گذشته بازدهی نیروگاه‌های حرارتی رشد کمی را به نسبت دنیا داشته است وکشورهایی مثل دانمارک و استرالیا که در سال‌های گذشته بازده نیروگاهی کمتری نسبت به کشور داشتند اکنون از بازدهی بالاتری برخوردار هستند. در شکل(۲) روند افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی ایران وچند کشور دیگر نشان داده شده است.

۱۳۹۴۰۷۲۹۲

شکل (۲). روند افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی ایران وچند کشور دیگر [۲]

به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت بالای بخش نیروگاهی کشور برای افزایش بازدهی و نیاز به اصلاح قوانین موجود برای آغاز به کار پروژه های افزایش بازدهی نیروگاه‌های حراتی کشور، علاوه بر بازنگری در قوانین موجود، ظرفیت‌های تولید آب شیرین با استفاده از حرات اتلافی نیروگاه‌های گازی نیز در قوانین ملاحظه گردد.

**********************************************************************

پی‌نوشت:

[۱] آمار تفصیلی صنعت برق ایران سال ۱۳۹۳، ویژه مدیریت راهبردی

[۲] International comparison of fossil power efficiency– Update 2014

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: