نقطه عطف عملکرد اقتصادی دولت در افزایش تعرفه های آب

تفکیک قائل شدن بین مشترکین کم مصرف و پر مصرف در افزایش تعرفه آب، نقطه عطفی در عملکرد اقتصادی دولت است زیرا در دو سال اخیر، تعرفه‌های برق و گاز بر خلاف عدالت با درصد یکسان برای تمامی مشترکین افزایش یافته بودند.

افزایش قیمت آببه گزارش عیارآنلاین، اوایل مهرماه با ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد به وزارت نیرو، تعرفه های آب بخش خانگی اصلاح شد. براساس این مصوبه، تعرفه آب در بخش خانگی در سه پله ابتدایی (مصارف کمتر از ۱۵ متر مکعب در ماه) ۱۰ درصد، برای پله چهارم (مصارف از ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب در ماه) ۱۵ درصد، پله های پنجم تا هشتم (مصارف از ۲۰ تا ۴۰ متر مکعب در ماه) ۲۰ درصد و دو پله آخر (مصارف بیش از ۴۰ متر مکعب در ماه) ۳۰ درصد افزایش یافت. درباره این شیوه اصلاح تعرفه های آب نکات زیر قابل ذکر است:

۱- براساس آمارهای وزارت نیرو، بیش از ۷۰ درصد مشترکان آب کمتر از ۲۰ مترمکعب در ماه مصرف آب دارند و لذا می توان الگوی مصرف آب در کشور را ۲۰ متر مکعب در ماه در نظر گرفت. با وجود آن‌که سال هاست تعرفه آب بخش خانگی به صورت پلکانی تعیین می‌شود، اما به غیر از دو پله آخر (یعنی مصرف بالای ۴۰ متر مکعب در ماه)، تعرفه سایر پله‌های بالای الگوی مصرف همچنان کمتر از قیمت تمام شده آن بود و «یارانه‌ای» محسوب  می شد. در نتیجه، مشترکینی که بین ۲۰ تا ۴۰ متر مکعب آب در ماه مصرف می‌کردند، با مصرف بیشتر، از یارانه پنهان آب به میزان بیشتری بهره می گرفتند.

۲- در مصوبه جدید شورای اقتصاد، مشترکین کم مصرف و پر مصرف از لحاظ اصلاح تعرفه های آب تفکیک شده اند و تعرفه آب در پله های بالاتر از الگوی مصرف با درصد بیشتری نسبت به پله های پایین تر از این الگو، را افزایش داده اند که اقدامی صحیح است و می تواند پرمصرف ها را تا حدودی به صرفه جویی و رعایت الگو ملزم ‌سازد. به علاوه، این نحوه افزایش تعرفه آب، نقطه عطفی در عملکرد اقتصادی دولت یازدهم است زیرا در دو سال اخیر، تعرفه های برق و گاز بر خلاف عدالت با درصد یکسان برای تمامی پله‌های مصرفی (تمامی مشترکین کم مصرف و پرمصرف) افزایش یافته بودند که درعمل اصلاح الگوی مصرف این حامل‌های انرژی را به همراه نداشتند.

جدول ۱- تعرفه های آب بخش خانگی قبل و بعد از مصوبه جدید شورای اقتصاد

منبع: تسنیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: