معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش خبر داد

بازتعریف نقش مدیریت در آموزش ابتدایی با اجرای طرح «تدبیر»

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از باز تعریف نقش مدیریت در آموزش ابتدایی با اجرای طرح « تدبیر» خبرداد.

به گزارش عیارآنلاین،‌محمد دیمه‌ور در جلسه مدیران مناطق بیست گانه شهرستانهای استان تهران که در مجتمع آموزشی-رفاهی فرهنگیان شهر ری برگزار شد، اظهارکرد: «طرح تدبیر» به عنوان باز تعریف نقش مدیران مدارس براساس استراتژی کلیدی سیاستهای کلی وزارت آموزش و پرورش ویژه مقطع ابتدایی تألیف و اجرایی می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: طرح تدبیر، ساختار مدیریت برنامه محور مدرسه را طرح‌ریزی و هدایت می‌کند.

وی با اشاره به جایگاه مدرسه به عنوان مظهر توانمندسازی نیروی آینده، خاطرنشان کرد: محیط اجرای تعلیم و تربیت مدرسه است و مدیر آن مجموعه می تواند به هر فعالیتی که موجب توسعه و انسجام فعالیت های درسی است کمک کند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش؛ دیمه‌ور افزود: ما به دنبال بهبود کیفیت عملکرد مدارس هستیم و طرح تدبیر می‌تواند ضمن شناسایی اولویت‌های مدرسه، مدیریت را بهبود و متعالی سازد.

منبع: ایسنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: