عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:

ساماندهی خدمات درمانی در کشور بدون تجمیع بیمه ها امکانپذیر نیست

:عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اگر طرح تجمیع صندوق های بیمه اجرا نشود، وزارت بهداشت نمی تواند حوزه درمان کشور را ساماندهی کند.

به گزارش عیارآنلاین،‌سیامک مره صدق نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تجمیع بیمه ها خاطرنشان کرد: برخی مخالف این طرح هستند و به هر حال هر سازمانی با از دست دادن منابع مالی خود موافق نیست.وی با بیان اینکه وزارت بهداشت، وظیفه تعیین خط مشی کلی بهداشت در سطح کشور را به عهده دارد، گفت: اگر طرح تجمیع صندوق های بیمه اجرایی نشود، وزارت بهداشت نمی تواند ساز و کارهای مناسبی برای ساماندهی برنامه های درمانی و خدمت رسانی در سطح جامعه داشته باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نباید بین کارمندان مشمول بیمه و سطح خدمات درمانی تفاوتی وجود داشته باشد، تصریح کرد: اگر به توزیع عدالت در بین همه اقشار جامعه اعتقاد داریم باید شرایطی در کشور ایجاد شود تا با تجمیع صندوق های بیمه، همه از خدمات یکسانی برخوردار باشند.

بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه توسعه پنجم، باید همه صندوق های بیمه پایه کشور تجمیع شوند و در قالب یک صندوق به صورت یکسان خدمات درمانی و تشخیصی را پوشش دهند تا هم از موازی کاری و همپوشانی بیمه ها جلوگیری شود و هم از تفاوت در نوع و عمق پوشش بیمه ها که موجب بی عدالتی در ارائه خدمات بیمه ای است، جلوگیری نشود.

آمارهای موجود نشان می دهد، هنوز افراد زیادی هستند که چند دفترچه بیمه دارند و تعداد افراد تحت پوشش صندوق های بیمه ای کشور به خصوص دو صندوق بیمه ای اصلی شامل سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت ایرانیان از کل جمعیت کشور بیشتر است. ضمن اینکه با وجود پوشش بیمه ای حدود ۱۰ میلیون فرد بیمه نشده بعد از طرح تحول سلامت، هنوز افرادی هستند که هیچ نوع پوشش بیمه ای ندارند.
منبع: سلامت‌نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: