۲۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۱۱

پیشنهاد تغییر نام دانشگاه فرهنگیان

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: واژه دانشگاه فرهنگیان علاوه بر اینکه یک واژه نو ظهور است و قدمتی ندارد، بین المللی هم نیست.

دانشگاه-فرهنگیان۲به گزارش عیارآنلاین، دکتر مهدی نوید ادهم، با اشاره به پیشنهاد دکتر مهر محمدی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان، مبنی بر تغییر نام «دانشگاه فرهنگیان» به «دانشگاه تربیت معلم»، گفت: واژه تربیت معلم و بعد از آن مراکز تربیت معلم و همچنین دانشگاه تربیت معلم حداقل قدمتی ۱۰۰ ساله در ایران دارد و یک واژه بین المللی است این در حالی است که واژه دانشگاه فرهنگیان علاوه بر اینکه واژه نو ظهوری است، بین المللی هم نیست.

وی با بیان اینکه با پیشنهاد تغییر نام دانشگاه فرهنگیان به دانشگاه تربیت معلم موافق است افزود: نباید واژه تربیت معلم را از دست بدهیم چراکه واژه تربیت معلم ضمن اینکه پیشینه و بار معنایی خاص خودش را دارد، در سطح جهان هم یک واژه شناخته شده است به همین منظور اگر قرار باشد این تغییر نام اتفاق بیافتد ابتدا باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی که اساس نامه دانشگاه فرهنگیان را به تصویب رسانده است بیاید و بعد نام دانشگاه فرهنگیان به دانشگاه تربیت معلم تغییر پیدا کند.

به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، نوید ادهم در ادامه استخدام ۵۰۰۰ نیروی انسانی در آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: بر اساس قانون مصوب مجلس، وزارت آموزش و پرورش موظف شد که ۵۰۰۰ نیروی انسانی جدید را استخدام کند که در ابتدا آموزش و پرورش با این امر موافق نبودند چراکه به تخصص های دیگری نیاز داشت و کمبود نیروی انسانی اش هم به گونه ای دیگر بود، این در حالی ایست که می توانستند از مجرای دانشگاه فرهنگیان عبور کند و این سهیه را برای دانشگاه فرهنگیان تعریف کنند و ما ۵۰۰۰ نیروی جدید را از دانشجویان این دانشگاه جذب می نمودیم.

منبع: ایسنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: