در معاونت سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی صورت گرفت

برنامه ملی آینده‌نگاری ، در قالب طرح های ملی آینده نگاری اجرا خواهد شد

با حضور مدیر و دبیر برنامه ملی آینده‌نگاری و بیش از ۲۰ نماینده از نهادهای مجری این برنامه ملی، نشست بررسی شیوه‌نامه اجرای برنامه برگزار و راهبردهای اجرای برنامه ملی آینده نگاری تشریح شد.

به گزارش عیارآنلاین،با حضور سازمان های مجری برنامه ملی آینده‌نگاری، شامل پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و اندیشگاه‌ها  نشست هم‌اندیشی برنامه ملی آینده‌نگاری به میزبانی معاونت سیاست‌گذاری و ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
پیرو مصوبه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۳هیات محترم وزیران در خصوص اجرای برنامه ملی آینده‌نگاری و ماموریت معاونت علمی و فناوری در تحقق این برنامه با کمک دستگاه‌ها و بازوهای اجرایی کشور ، معاونت علمی و  فناوری در قالب طرح‌های تعریف‌شده، به کمک بازوهای اجرایی از سازمانهای ذیصلاح این برنامه را محقق خواهد کرد.
دکتر حسام‌ زند حسامی، مدیر برنامه ملی آینده‌نگاری ، با اشاره به این‌که آینده نگاری ملی از سال ۹۳ با اهداف گوناگونی مورد پیگیری قرار گرفته است، افزود: برای تعیین رویکرد به معاونت علمی و فناوری ۶ ماه فرصت داشتیم و در این فرصت، گروهی از متخصصان و کارشناسان آینده‌نگاری و سیاستگذاری علم و فناوری، در نشست‌های تخصصی، شیوه‌نامه‌مربوطه را بررسی و تنظیم نمودند. در نهایت شیوه‌نامه مذکور در شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف)، مورد تصویب قرار گرفت و به زودی به امضای رییس جمهور محترم خواهد رسید.
زند حسامی، با بیان این که شیوه‌نامه با نگاه تدوین سندی اجرایی برای رسیدن به اهداف و راهبردهای مورد توافق تنظیم شده است گفت: تلاش داریم تا مجریان حوزه آینده‌نگاری کشور، هر کار کم کیفیتی را با عنوان آینده‌نگاری انجام ندهند.
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری، هدف کلی از این شیوه‌نامه را در وهله نخست، انجام برنامه ملی آینده‌نگاری به معنای واقعی با شیوه و گام‌های مشخص دانست و افزود: سندی که از این طرح خارج می شود باید سندی اجرایی باشد و تلاش می‌کنیم در تدوین و اجرای طرح‌های برنامه ملی آینده نگاری موفق شویم.
روح اله قدیری دبیر اجرایی برنامه ملی آینده‌نگاری در ادامه این نشست با اشاره به این‌که معاونت علمی و فناوری کار شناسایی مجریان و ارزیابی آنان بر اساس دستورالعمل مربوطه را به عهده دارد، بیان کرد: دبیرخانه برنامه ملی آینده نگاری، ذیل معاونت علمی و فناوری و به ریاست دکتر مهدی الیاسی، معاون سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی این معاونت و با کمک دستگاه‌های همکار، مجریان و کمیته‌های مشورتی و اجرایی، در راستای اجرای طرح‌های گوناگون برنامه ملی آینده نگاری اقدام می‌کند.
وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به این که برنامه ملی آینده‌نگاری به طور جدی اجرا شود، در خصوص ساختار اجرایی و نقش‌آفرینان این طرح به ارائه توضیحاتی پرداخت.
در ادامه این نشست که در راستای ترویج و ضمن تشریح ساختار شیوه‌نامه اجرایی برنامه ملی آینده نگاری، کارشناسان حاضر در نشست که نمایندگان سازمان های مجری این برنامه بودند، به بیان طرح‌ها، پیشنهادات و پرسش‌های خود پرداختند.

منبع: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: