پرداخت پاداش براساس میزان بهره وری، ارتقاء کارآمدی است

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر اینکه باید سازمان ها و شرکت ها برنامه مشخصی برای پرداخت مزد براساس بهره وری داشته باشند، گفت: پرداخت پاداش های بهره ورانه شاخص میزان کار مفید را افزایش خواهد داد.

آرمان خالقیبه گزارش عیارآنلاین، آرمان خالقی با تاکید بر اینکه دستگاه ها و سازمان های گوناگون باید برنامه مشخصی برای پرداخت مزد براساس بهره وری داشته باشند، افزود: داشتن نظام های انگیزشی و پرداخت پاداش های بهره ورانه در ازای بهبود کارکرد پرسنل از جمله روش های موثر در ارتقای زمان کار مفید خواهد بود.
وی سنجش کردن وضعیت کار کارمندان پس از پرداخت ها براساس میزان بهره وری آنان را بهترین راهکار برای توسعه نظام بهره وری در کشور توصیف کرد و گفت: سنجش وضعیت کار نشان خواهد داد سازمان چقدر شاخص هایش بهبود یافته و درآمدها افزایش داشته و سرمایه گذاری که در این زمینه صورت گرفته چقدر موثر بوده است.
خالقی مقایسه بین میزان بهره وری در ایران و سایر کشورها را ضروری دانست و عنوان کرد: بابد میزان بهره وری در کشور در کنار سایر کشورها که صنعتی هستند و کشورهایی که شرایطی شبیه ایران دارند گذاشته شود تا ببینیم ما نسبت به آنها کجای کار قرار داریم و وضعیت ما چگونه است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید براینکه این مقایسه کردن خیلی اهمیت دارد تا ببینیم بحث بهره وری چقدر به ما در رقابتی شدن کمک خواهد کرد، افزود: بهره وری یکی از مزایایی که ایجاد می کند رقابتی شدن است.
وی با اشاره به اینکه میزان بهره وری از نظر زمان کار از روش محاسبه زمان کار هر فرد به نسبت ساعت کاری که در یک محیط کاری قرار دارد به دست می آید که مثلا در هفت ساعت کار، زمان کار مفید برای آن دستگاهی که در آن کار می کند، چقدر است، گفت: این محاسبه نشان خواهد داد میزان کاری که به درد سازمان می خورد چقدر است و اتلاف وقت چقدر بوده است.
خالقی با تاکید بر اینکه هرچه شاخص کشورها در تولید بالاتر است یعنی بهره وری فرد بالاتر است، افزود: این باعث خواهد شد قیمت تمام شده محصول تولیدی کاهش داشته و محصول بیشتری تولید شود ضمن آنکه هزینه سر بار مزد فرد بر روی قیمت تمام شده محصول پایین خواهد آمد.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیتی که بهره وری در کشور دارد و همه به پایین بودن آن اذعان دارند، گفت: این پایین بودن باعث شده ضایعات تولید بالا باشد زیرا در بهره وری تنها نباید به زمان نگاه کرد بلکه ضایعات تولید را هم شامل می شود.
وی عنوان داشت: با دخالت دادن شاخص بهره وری متوجه خواهیم شد نیروی کار در ایران گران است هرچند نسبت به سایر کشورها مزد کمتری دریافت می کند.
خالقی با متفاوت دانستن سطح بهره وری در شرکت های مختلف، تصریح کرد: میزان بهره وری در بخش دولتی به شدت پایین است.
فعال صنعت ایران بهبود این شاخص را امری فرهنگی خواند که نیروی کاری که انجام کار می کند چقدر وجدان کاری داشته باشد و درست کار کند، گفت: از طرف دیگر بازخوردهایی که از سازمان خود دریافت می کند نیز در بهبود شاخص بهره وری موثر است و این دو رابطه دوجانبه دارند زیرا فردی که خوب کار می کند انتظار دارد سازمان هم به همان میزان به وی توجه ویژه تری داشته باشد نسبت به فردی که خوب کار نمی کند.
وی با بیان آنکه آن چیزی که در کشور ما به آن توجهی نمی شود، بحث مزد بر مبنای بهره وری است، تاکید کرد: فردی که بهره وری پایین دارد با کسی که بهره وری بالا دارد تفاوتی نداشته و مورد توجه قرار نمی گیرد که این باعث می شود افرادی که خوب کار می کنند بعد از مدتی انگیزه خود را از دست داده و بهره وری شان کاهش یابد.
خالقی گفت: ما اگر بتوانیم در نظام کاری مان ترتیبی دهیم تا افرادی که بهتر کار می کنند و بهره وری بالاتری دارند و در سازمان خود خوب کار می کنند، پاداش هایی متناسب با بهره وری دریافت دارند این موضوع تشویق خواهد کرد دیگران را تا خود را ارتقاء داده و بهره ور شوند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت افزود:این چرخه معیوبی که داریم باعث خواهد شد رفته رفته نوع کار کردن و اخلاق حرفه ای دچار افول شده و یک سازمان به تدریج دچار افول شده و این موضوع تبدیل به رویه ای همگانی شود.
گفتنی است: کارشناسان معتقدند میزان ساعت کار مفید در ایران ۲ ساعت است.

منبع: ایرنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: