۲۹ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۹

فعالیت ۱۸۶ شرکت در زمینه تحقیقات بذر غلات

کاراجرایی رتبه‌بندی شرکت های تولیدکننده بذر غلات با هدف افزایش کیفیت و کمیت تولید توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال وزارت جهادکشاورزی آغاز شد.

به گزارش عیارآنلاین، مهندس صمد مبصر معاون تحقیقات کنترل و گواهی بذر موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر ۱۸۶ شرکت در زمینه تولید بذر گندم و جو در ۳۰استان کشور فعالیت می کنند و رتبه بندی ها به منظور ارتقای تولید بذر غلات در این شرکت ها صورت می گیرد.
وی با بیان این که این شرکت ها، امسال نزدیک به ۴۸۰ هزارتن بذر گندم و جو تولیدکرده اند، اظهارداشت: پیش بینی می کنیم از این میزان ۴۲۵ هزار تن بذر گندم و جو در طبقات مختلف بسته بندی شود .
مبصر ادامه داد: در حال حاضر برای ۲۵ درصد از این مقدار تولید بذر گندم و جو که فرآوری شدند، توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال وزارتخانه ،گواهی صادر شده است.
وی در مورد رتبه بندی شرکت های تولیدکننده بذر غلات تصریح کرد: درتولید بذر غلات ،پنج رتبه بندی در نظر گرفتیم که نیروی انسانی، امکانات فیزیکی و عملکرد کمی و کیفی شرکت های تولید کننده طی سه سال گذشته از شاخص های این رتبه بندی ها هستند.
معاون موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال گفت: در ارزیابی ها، بیشترین امتیاز را به عملکرد کمی و کیفی تولید بذر اختصاص دادیم و عملکرد کیفی شامل برخورداری شرکت ها از استانداردهای ملی است و در مورد کمیت نیز میزان تحقق سهیمه ابلاغی وزارتخانه برای تولید بذر غلات به هریک از شرکت ها را مدنظر قرار داده ایم.
وی خاطرنشان کرد: در ارزیابی های موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، رضایتمندی کشاورزان مصرف کننده بذر غلات نیز لحاظ شده است.
مبصر با اشاره به این که ارزیابی میدانی ۱۸۶ شرکت تولید کننده بذر غلات تا آخر آذرماه امسال به اتمام می رسد،اظهار داشت: کار اجرایی رتبه بندی ها با مشارکت بخش خصوصی انجام می گیرد .
وی ادامه داد: هدف ما این است که شرکت هایی که در رتبه ۲قرار می گیرند به رتبه یک و رتبه های ۵ نیز به رتبه ۳ و ۴ ارتقا یابند .
مبصر تاکید کرد: اگر اراده ای برای بهبود کیفی و کمی شرکت های دارای رتبه ۵ وجود نداشته باشد، از چرخه تولید حذف می شوند، زیرا تأثیر آنان به رغم دریافت یارانه در تولید بذر معنی دار نیست.
مبصر درباره مشوق ها نیز گفت: افزایش سهمیه تولید بذر از سوی معاونت زراعت ، ارایه تسهیلات ارزان قیمت، اجازه تولید طبقات بالاتر بذری و اولویت در دریافت تسهیلات خرید تجهیزات یا تجهیزات جایگزین از جمله مشوق هایی است که برای شرکت های دارای رتبه برتر در نظر گرفته شده است.
وی با بیا ن این که موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال نیز برای شرکت های تولیدکننده بذر غلات که در رتبه بالاتر قرار می گیرند، مشوق هایی تعیین کرده است، اذعان داشت: پس از ارزیابی و رتبه بندی ،مجوز شرکت های تولیدکننده بذر با رتبه یک هر سه سال یکبار، رتبه ۲ و ۳ هر دو سال یک بار و رتبه ۴ و ۵ به طور سالانه تمدید خواهد شد.

 

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: