مرکز آمار ایران منتشر کرد

کاهش ۲۵.۸ درصدی صدور پروانه ساختمانی کل کشور در بهار ۹۴

در بهار سال ۹۴، تعداد ۲ هزار و ۲۳۴ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۴.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۶.۶ درصد کاهش داشت.

به گزارش عیارآنلاین،در جدیدترین آمار منتشر شده از درگاه ملی آمار در بهار ۱۳۹۴،‌تعداد ۲ هزار و ۲۳۴ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شد که نسبت به فصل گذشته حدود ۷٫۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۶٫۶ درصد کاهش داشته است.

این تعداد پروانه حدود ۶٫۳ درصد است کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد به طوری که از کل پروانه‌های صادر شده، ۵ پروانه (۰٫۲ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۲ هزار و ۲۲۹ پروانه (۹۹٫۸ درصد)، مربوط به احداث ساختمان بوده است؛ پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۷٫۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۶٫۴ درصد کاهش داشته است.

بنابر این گزارش مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال ۱۳۹۴، حدود ۳ هزار و ۵۸۴ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۸٫۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۳٫۷ درصد کاهش یافت.

علاوه بر این تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در بهار سال ۹۴، ۲۰۰۷۳ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳٫۵ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲۴٫۲ درصد کاهش یافت.

علاوه بر این تعداد ۳۵۶۹۵ پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور صادر شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۲۵٫۸ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۴٫۳ درصد افزایش یافته است.

بر اساس مقایسه سهم تعداد واحد مسکونی پروانه‌های احداث ساختمان در شهر تهران با سایر شهرهای کشور، تهران با ۲۱٫۵ درصد نسبت به سایر شهرها بیشترین سهم را به خود اختصاص داد.آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که استان البرز کمترین میزان صدور پروانه ساختمانی را به خود اختصاص داده است.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: