حضور نماینده هلند در ایران برای انتقال دانش تولید بذرهای سبزی و صیفی

زیگر اوتو، نماینده شرکت رکزوان هلند و هیئت همراه از موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر بازدید کرد.

به گزارش عیارآنلاین، زیگر اوتو، نماینده شرکت رکزوان از کشور هلند و هیات همراه او به منظور ارائه و معرفی فعالیت شرکت مذکور در تولید بذرهای سبزی و صیفی و بررسی راهکارهای همکاری های فی مابین در زمینه تبادل اطلاعات، حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر انجام شد.

در ابتدا جلسه ای با حضور توحید نجفی میرک معاون پشتیبانی، خدمات فنی و تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سرخی رئیس بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران و عابدی رئیس بخش تحقیقات سبزی و صیفی و حبوبات آبی و… درسالن شورای موسسه برگزار گردید.

در این جلسه نجفی میرک خلاصه ای از فعالیت ها و توانمندی های موسسه را ارائه کرد و سپس زیگر اوتو توضیحات مشروحی از فعالیت ها و دستاوردهای شرکت رکزوان هلند ارائه کرد.

در ادامه، بازدید از نمایشگاه دائمی و دستاوردهای تحقیقاتی موسسه و بخش تحقیقات ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران انجام گردید.

در پایان این بازدید،جلسه ای برای بررسی راهکارهاو موارد همکاری های دوجانبه انجام شدکه مواردی مانند امکان مشارکت موسسه در آزمون ارقام جدید معرفی شده شرکت رکزوان در مناطق مختلف، امکان دسترسی موسسه به زمینه ژنتیکی مورد استفاده در فرایند اصلاح ارقام معرفی شده شرکت مذکور، امکان تبادل اطلاعات در خصوص ارقام مقاوم به بیماری های مختلف، امکان شرکت محققین ایرانی در دوره های آموزشی برگزار شده توسط شرکت مذکور در خصوص تولید بذر و اصلاح نبات و امکان تبادل مستندات تهیه شده از نمونه های ژرم پلاسم بین این شرکت و موسسه، موردبحث وتبادل نظر قرار گرفت.

منبع: ایانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: