با اجرای نظام پیشنهادها در نیمه نخست امسال محقق شد

صرفه جویی ٨۵٧ میلیارد ریالی در شرکت پایانه های نفتی ایران

دبیر نظام پیشنهادهای شرکت پایانه های نفتی ایران از صرفه جویی بیش از ٨۵٧ میلیارد ریالی حاصل از اجرای نظام پیشنهادها در نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش عیارآنلاین،امرالله طاهری در گفتگو یی، هدف از استقرار نظام پیشنهادها را در یک سازمان، حل مسائل و مشکلات در قالب طرح و ایده های خلاقانه، تقویت روحیه مشارکت و همکاری میان مدیران و کارکنان و ارتقای بهره وری دانست و گفت: اجرای نظام پیشنهادها به عنوان کارآمدترین الگوی مدیریت مشارکتی در سازمان، علاوه بر بسترسازی برای شکوفایی استعدادهای کارکنان، در همسوسازی اهداف فردی و سازمانی نیز موثر خواهد بود.

وی با اشاره به این که ساخت سامانه پیشگیری از تشکیل رسوب در مخازن (دستگاه SRJ)، رسوب زدای سیار مخازن (MINIDOZER) و فیلتر شنی مخازن از جمله پروژه های مهم پارسال شرکت پایانه های نفتی ایران بوده است، افزود: با عملیاتی شدن این پروژه ها در نیمه نخست امسال، بیش از ٨۵٧ میلیارد ریال صرفه جویی در این شرکت صورت گرفت.

طاهری با بیان این که عملیاتی شدن پروژه های یادشده، حاصل اجرای نظام پیشنهادها در شرکت پایانه های نفتی ایران بوده است، تصریح کرد: ساخت سامانه تشکیل رسوب در مخازن، رسوب زدای سیار مخازن و فیلتر شنی مخازن به ترتیب ۶۶٢، ١۴۵ و ۵٠ میلیارد ریال سود و صرفه اقتصادی را در این شرکت به همراه داشته است.

دبیر نظام پیشنهادهای شرکت پایانه های نفتی ایران، پیشنهادهای ارائه شده از سوی کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران را ۴١٩ مورد در سال ٩۴ عنوان کرد و یادآور شد: پس از بررسی ٢٧٣ پیشنهاد، ۵۴ مورد برای اجرا تصویب شد که ١۴۶ مورد از آن نیز در حال بررسی است.

طاهری با اشاره به این که روند مشارکت کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران در نظام مشارکت ۶ درصد است، گفت: پیش بینی می شود با برگزاری دوره های آموزشی و همایش نظام پیشنهادها، مشارکت کارکنان در این زمینه افزایش یابد.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: