۲۷ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۸

خارجی ها سهمی در میدان ندارند

وزیر نفت با بیان مزیت قراردادهای جدید نفتی گفت: سهمی از نفت استحصال شده در میدان به شرکت‌های سرمایه‌گذار داده نمی شود و شرکت‌ها میزان و مبلغ هزینه‌های عملیات به علاوه دستمزد آن را دریافت می کنند.

به گزارش عیارآنلاین،بیژن نامدار زنگنه درپاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا در قراردادهای نفتی سهمی ازتولید به شرکت‌های سرمایه گذار نفتی داده می شود؟ گفت: ازنفت استحصال شده درمیدان سهمی به شرکت‌های سرمایه‌گذار داده نمی شود و شرکت‌ها میزان هزینه‌های عملیات به علاوه دستمزد آن را دریافت می کنند،اینکه سهمی از تولید بنابرعرف خانواده‌های قراردادی داشته باشند وجود ندارد و قرارداد های منعقد شده با آنها قرارداد  خدمت بوده و قرارداد مشارکت در تولید نیست.

این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان تفاوت قراردادهای جدید و قدیم نفتی افزود: مهمترین ویژگی قراردادهای جدید طولانی مدت بودن پیوستگی بین اکتشاف،توسعه و بهره برداری است و پرداخت پاداش به شرکتی که عملیات تولید را انجام می دهد وابسته به تحقق منحنی تولید است که با تولید بهتر درآمدش بیشتر می شود و اگر کمتر تولید کرد درآمدش کم و سودش کاهش می یابد.

وی ادامه داد:ازآنجا که شرکت سرمایه‌گذار در دوران بهره برداری حضور داشته درمنحنی تولیدی که ارائه کرده مسئولیت دارد و ازاین جهت اطمینان ما نسبت به تحقق منحنی تولید اعلام شده توسط شرکت و تطابق آن با واقعیت بسیار بیشتر می شود.

وزیرنفت  با تکذیب‌ خبر شکایت چینی‌ها از وزارت نفت و ادعای طلب خسارت آنها،تصریح کرد:ازاین موارد بسیار ذکرشده و درمورد آن زیاد می نویسند.

منبع: عصرنفت

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: