ایجاد مراکز جامع خدمات سلامت در حاشیه شهرها

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: طرح پزشک خانواده شهری در قالب طرح جامع خدمات سلامت در حاشیه شهرها اجرایی می‌شود.
ا

به گزارش عیارآنلاین،حسن هاشمی ، با اشاره به وضعیت اجرای برنامه پزشک خانواده در قالب مراکز جامع خدمات سلامت در کشور، بیان کرد: اجرای پزشک خانواده در کشور به تدریج در دستور کار است و امسال در شهرهای بین ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر کامل خواهد شد.

هاشمی با اعلام به اینکه طرح پزشک خانوار در حاشیه شهرها نیز در قالب مراکز جامع خدمات سلامت خواهد آمد، اذعان کرد: این طرح به ازای هر ۴۵ یا ۵۰ هزار نفر با سه نفر پزشک خانواده اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت بهداشتی و سلامت مصدومان فاجعه منا نیز با بیان اینکه این مجروحان هر مصدومیتی که دارند پزشکان استان‌ها در حال مداوای آنها هستند، تصریح کرد: هیچ یک از این حاجیان خوشبختانه بیماری خاصی نداشتند.
منبع: سلامت‌نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: