محقق نشدن ۷۰ درصد اهداف برنامه پنجم در حوزه سلامت

بخش های مختلف کشور درحالی خود را برای اجرای ششمین برنامه توسعه کشور آماده می کنند که بخش هایی از پنج برنامه قبلی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و هر بار برنامه های پنج ساله توسعه با تکرار بخش هایی اجرا نشده از برنامه های قبلی در دستور کار دولت ها قرار گرفته است .حال نیز در واپسین ماه های اجرای برنامه پنجم توسعه آمار حکایت از اجرایی شدن کمتر از ۴۰درصد از اهداف این برنامه پنج ساله و به طور خاص ۳۰درصد از اهداف و بندهای آن درحوزه سلامت دارد.

به گزارش عیارآنلاین، اگرچه رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود تاکید ویژه ای بر دست یابی به اهداف برنامه پنجم به ویژه در زمینه سلامت داشت و نیمی از دوره پنج ساله این برنامه نیز در دولت یازدهم قرار داشت اما آنچه از اظهارات تعدادی از نمایندگان بر می آید این که در حوزه سلامت ۳۰ درصد بندهای برنامه اجرا شده است که به عبارتی ۷۰ درصد از اهداف برنامه پنجم توسعه محقق نشده است.شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از اجرای حداکثر ۳۰ درصد از بندهای برنامه پنجم توسعه در حوزه سلامت خبر می دهد.البته ایرج حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت مهم ترین هدف تعیین شده برای برنامه های چهارم و پنجم توسعه راکه متاسفانه با وجود گذشت ۱۰ سال از اجرای آن ها در کشور اجرایی و محقق نشده است، کاهش پرداختی مردم از جیب می داند و معتقد است:در طول این ۱۰ سال مصوبه کاهش سهم پرداختی مردم از هزینه های سلامت به کمتر از ۳۰ درصد محقق نشد و حتی در سال های اول اجرای برنامه پنجم توسعه به بالای ۵۰درصد نیز رسید. اما قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به عزم دولت فعلی و مجلس برای کاهش هزینه های بهداشت و درمان وپرداخت یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده و منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به نظام سلامت می گوید:در طول دو سال گذشته قدم های خوبی برای تحقق یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه که همان کاهش پرداختی مردم است برداشته شده اما بعید است که هدف نهایی در پایان فرصت باقی مانده محقق شود.وی با اشاره به این که هدف تعیین شده برای کاهش میزان پرداختی مردم در حوزه سلامت در برنامه ششم توسعه کمتر از ۲۰درصد از هزینه هاست می گوید: متاسفانه هنوز با اهداف برنامه پنجم فاصله ای طولانی داریم و همین موضوع دست یابی به اهداف برنامه ششم را نیز مشکل می کند.

وی از دیگر تکالیف برزمین مانده در برنامه پنجم توسعه را که باید مجدد در برنامه ششم توسعه تکرار شود، موضوع تجمیع سازمان های بیمه گر می داند و می گوید :تجمیع بیمه ها و پوشش همگانی بیمه دو هدف مهم از برنامه پنجم بودکه متاسفانه هدف اول هنوز اجرایی نشده است.با این حال دولت یازدهم در زمینه پوشش همگانی بیمه عملکرد خوبی داشته و با بیمه شدن ۱۰ میلیون و ۲۰۰هزار نفر در این دولت گام های خوبی برای نیل به این هدف برداشته شده است .از دیگر برنامه های بر زمین مانده در برنامه پنجم توسعه ،نظام ارجاع یا همان سطح بندی خدمات درمانی است که دکتر حریرچی در این باره می گوید:این موضوع در برنامه های چهارم و پنجم تکرار شده اما به دلیل اختصاص نیافتن منابع مالی لازم از یک سو و آماده نبودن سطوح دو وسه برای قبول ارجاعات از سطح یک تا کنون اجرایی نشده است.به همین دلیل نظام ارجاع پوشش مناسبی پیدا نکرده و طرح پزشک خانواده یا همان نظام ارجاع در روستاها،شهرهای زیر ۲۰هزار نفر و عشایر به صورت کامل اجرا شده است و در حاشیه شهرها نیز تا پایان سال نهایی می شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز می گوید: با نگاهی به برنامه پنجم توسعه و بندهایی که در این برنامه آمده است و ارزیابی شرایط موجود می توان گفت که برنامه های مشخص شده درحوزه سلامت حداکثر ۳۰ درصد اجرایی شده است . حسینعلی شهریاری ادامه داد: در زمینه تجهیزات پزشکی، وزارت بهداشت و درمان سعی کرده که با منابعی که در اختیار داشته است تجهیزات پزشکی لازم را تهیه کند اما متاسفانه طرح پزشک خانواده به جز در چند استان اجرا نشد . البته در همان چند استان نیز پزشک خانواده به معنای واقعی پزشک خانواده نبود و انتظارات را برآورده نکرد. وی اضافه کرد: درباره مشارکت دادن بخش خصوصی درحوزه سلامت نیز اگر چه مجلس با آن مخالف است اما خود بخش خصوصی نیز تمایلی برای سرمایه گذاری در این بخش ندارد چرا که برای آن ها مقرون به صرفه نیست.

دکتر عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز مهم ترین بخش های اجرا نشده از برنامه پنجم توسعه را تجمیع نشدن بیمه های پایه و اجرا نشدن نظام ارجاع می داند و در توضیح می گوید: متاسفانه ۱۸صندوق بیمه پایه در کشور در آستانه ورشکستگی قرار دارند و علت اصلی آن نیز منطبق نبودن عرضه و تقاضا در این صندوق ها و حمایت همه جانبه آن ها از طرف سازمان مربوط است. وی معتقد است در شرایط فعلی اگر این شرکت ها به بخش خصوصی واگذار شوند همه ورشکسته خواهند شد چون درآمدی از خود ندارند. عزیزی مهم ترین تکلیف اجرا نشده در فصل سلامت را تجمیع نشدن بیمه ها می داند و بر این باور است که با تجمیع بیمه ها علاوه بر کاهش هزینه های درمان و تحقق پرداخت کمتر از ۳۰ درصد از هزینه ها توسط مردم ،کیفیت خدمات ارائه شده نیز به واسطه خرید راهبردی خدمت افزایش می یابد.به گفته عزیزی هم اکنون کمتر از ۴۰درصد از اهداف کلی برنامه پنجم و ۳۰ درصد ازاهداف فصل سلامت دراین برنامه محقق شده و موارد اجرا نشده باید اجرا شود.

یکی از مسئولان پیشین وزارت بهداشت نیز انتقاداتی را به نحوه پیروی دولت ها از برنامه های توسعه دارد .وی می گوید:اجرای طرح تحول نظام سلامت ،بدون توجه به اهداف برنامه پنجم توسعه موجب ایجاد نابه سامانی شده است.در مدت دو سال گذشته حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها و یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده در اختیار نظام سلامت قرار گرفته است درحالی که تا پیش از این مجموع اعتبارات وزارت بهداشت حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود. این میزان منابع چه میزان از پرداختی مردم کم کرده است درحالی که ۷ درصد به تعداد بستری ها اضافه شده است.وی متمرکز بودن منابع در دست یک دستگاه را راه حل اصلی حل مشکل می داند و می گوید :منابع یا باید کاملاً دراختیار بیمه ها باشد یا به صورت کامل دراختیار وزارت بهداشت.

وی معتقد است بسیاری از مواد برنامه پنجم مانند طرح تمام وقتی ارائه دهندگان خدمت در مراکز درمانی،نظام ارجاع،تجمیع بیمه ها و کاهش پرداختی ها به زیر ۳۰ درصد هنوز اجرایی نشده است و دولت در برنامه جدید باید علاوه بر درنظر گرفتن این موارد راهکار صحیح رسیدن به آن را نیز بر اساس رویه ای مشخص ،تعیین کند تا با تغییر دولت ها و کادر اجرایی دست یابی به اهداف دچار تاخیر نشود.

منبع: سلامت نیوز

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: