۲۷ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۳

طرح نظام نوین ترویج کشاورزی به صورت پایلوت در ۹ استان اجرا می شود

معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: گلستان به همراه ۸ استان دیگر به صورت پایلوت برای اجرای طرح نظام نوین ترویج کشاورزی انتخاب شده است.

کاظم خاوازیبه گزارش عیارآنلاین، کاظم خاوازی در جلسه با مدیران جهاد کشاورزی این استان در رابطه با طرح نوین ترویج اظهار داشت: منابع انسانی و کارآمدی، علاقه مندی و داوطلب بودن در کنار داشتن تنوع محصولات زراعی و باغی موجب شد این طرح در گلستان به عنوان اولین استان اجرایی شود.

وی افزود: استان های داوطلب این طرح شامل گلستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، کرمانشاه، کرمان، مازندران، قزوین، خراسان رضوی و فارس هستند.

خاوازی تصریح کرد: برای تقویت و توسعه ترویج در بخش کشاورزی طرح چهار مرحله ای آماده شده که از طریق به کارگیری هشت هزار نفر ناظر تازه استخدام در بخش کشاورزی اجرایی خواهد شد که پیش بینی می شود این ۸ هزار کارشناس ۱۰ هزار پهنه را در کل کشور پوشش دهند.

وی انتقال دانش و معرفی نیازهای عرصه کشاورزی به بخش های مدیریتی را به عنوان رویکردهای اصلی وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با اجرای این طرح عنوان کرد.

معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: عناصر اصلی این طرح ساماندهی و تجهیز مراکز خدمات، ایجاد شبکه مدیریت دانش و پهنه بندی عرصه های کشاورزی برای ارائه حداکثر خدمات به بهره برداران و بیشترین ضریب پوشش برای فعالیت های ترویجی است.

وی افزود: در سال جاری آموزش ناظران آغاز می شود و پهنه بندی در عرصه های تولیدی کشور انجام خواهد شد تا برای هر پهنه یک مروج مسئول در نظر گرفته و ضمن اعمال سیاست های مدنظر در هر پهنه گزارش مشکلات نیز انجام شود.

وی همچنین در خصوص اجرای این طرح در گلستان گفت: این طرح در ۱۴ شهرستان استان و در مراکز جهاد کشاورزی اجرایی می شود.

به گفته خاوازی عرصه این پهنه ها با توجه به تنوع کشت متفاوت بوده و دوره ۹ماهه اجرای آزمایشی آن از شهریور امسال شروع و تا تیر ماه ۹۵ کلیه آسیب شناسی ها انجام و در صورت موفق بودن این طرح در کل کشور اجرایی می شود.

منبع: ایانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: