حذف مدارس خشتی و گلی در کشور تا ۲ سال آینده

رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از حذف مدارس خشتی و گلی طی دو سال آینده خبر داد.

مدارس خشتی و گلیبه گزارش عیارآنلاین، مرتضی رئیسی با بیان اینکه باید در کشور طی دو سال آینده، مدارس خشتی و گلی حذف شود، اظهارکرد: در سطح کشور ۵۰۰ کلاس درس خشتی و گلی وجود دارد که بیشتر این کلاس ها در منطقه سیستان و بلوچستان است. به منظور استانداردسازی کلاس‌های درس خشتی و گلی به طور متوسط یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعتبار مورد نیاز است.

رئیسی با اشاره به اینکه در مناطق مرزی خراسان‌ شمالی ۱۰۵ کلاس درس خشتی و گلی وجود دارد، یادآورشد: تاکنون عملیات تخریب و بازسازی ۶۰ درصد از مدارس خشتی و گلی این استان با اختصاص ۶۰ میلیارد ریال اعتبار شروع شده است. از مجموع ۲۰۰ هزار کلاس درس فاقد سیستم حرارت مرکزی در سطح کشور حدود ۶۴ هزار کلاس درس استانداردسازی شده است. طی سال جاری نیز ۴۰ هزار کلاس درس مجهز به سیستم استاندارد حرارت مرکزی شامل پکیج و رادیاتور می‌شوند.

وی با بیان اینکه به طور متوسط هزینه استانداردسازی سیستم گرمایشی هر کلاس درس ۷۰ میلیون ریال است، افزود: در مجموع به منظور استانداردسازی سیستم گرمایشی ۴۰ هزار کلاس درس در مدارس کشور ۳هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی با بیان اینکه استفاده از سیستم‌های تابشی در مدارس کشور به صورت موقت بود، ادامه داد: ایجاد سیستم گرمایشی حرارت مرکزی مدارس در اولویت این سازمان است.

منبع: ایسنا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: