زمینه را برای مشارکت معلمان در بهبود فرآیندهای آموزشی و پرورشی فراهم کنیم

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت :باید با برنامه ریزی دقیق و بکارگیری نیرو های توانمند در گروه های آموزشی زمینه را برای مشارکت حداکثری معلمان در بهبود فرایندهای آموزشی و پرورشی فراهم کنیم .

به گزارش عیارآنلاین، محمد دیمه ور در نشست یکروزه مسئولین و دبیران دبیرخانه های گروه های آموزشی که به مناسبت روز جهانی معلم برگزار شده بود ، گروه های آموزشی و ضرورت بازنگری  در مدبریت آن ، گروه های آموزشی را ظرفیت ارزشمندی  برای آموزش و پرورش دانسته و تاکید کرد: باید با برنامه ریزی دقیق و بکارگیری نیرو های توانمند در گروه های آموزشی زمینه را برای مشارکت حداکثری معلمان در بهبود فرایندهای آموزشی و پرورشی فراهم کنیم.

وی افزود: اگر چه میزان ۲۴۰۰۰ ساعت اختصاص یافته برای گروه های آموزشی دوره ابتدایی کافی نیست، اما باید بدانیم این میزان ساعت اگر خوب مدیریت نشود خسارت زیادی را به دنبال خواهد داشت که جبران آن در کوتاه مدت امکان پذیر نخواهد بود.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش باتبیین  ضرورت تشکیل دبیرخانه ها ادامه داد :دبیرخانه ها کرسی های مطالعاتی ای هستند که تولیدات فکری آن ها می تواند حوزه های برنامه ریزی را در انجام ماموریت هایشان یاری دهد. دبیرخانه ها با شناسایی معلمان توانمند ، تعامل با مراکز علمی  و دانشگاهی و همچنین جلب حمایت های انجمن های فعال در زمینه آموزش  گروه های دانش گر تشکیل داده و از طریق ارتباط با استان ها ،مدیران، معلمان و کارشناسان را در یک جریان علمی-پژوهشی مشارکت دهند.

وی با بیان ویژگی های دبیرخانه ها در ارتباط با ملی بودن فعالیت ها، مطالعاتی بودن ماموریت ها ، همکاری در انجام  برخی از برنامه های ستادی و…. تاکید کرد .

در ادامه معاونین آموزش ابتدایی  و روسای گروه های استان ها  نقطه نظرات خود را بیان کردند.

در بخش دوم این نشست صادق پور مدیرکل دفتر دبستانی در خصوص جایگاه دبیرخانه ها در انجام فعالیت های  دوره دبستانی اظهار داشت :هدف دبیرخانه هارا ساختن آینده ای بهتر و داشتن مدارس در تراز سند تحول است . و اینکه دیگر زمان دیگر آموزی به پایان رسیده و باید بدنبال خودآموزی و هم آموزی باشیم و برای این منظور باید به تقویت شورای معلمان و ایجاد فضای هم آموزی در دفتر معلمان بپردازیم.

وی افزود : آنچه که جهت آینده را در آموزش و پرورش نشان می دهد ارتقا صلاحیت های حرفه ای معلمان است و خود ارتقایی بهترین گزینه ارتقاء است .

منبع: پانا

چهره‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: