عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:

تدوین سیاست های کلان در بخش های مورد علاقه سرمایه گذاران خارجی اولویت دارد

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: اگرچه نخستین جذابیتی که باید در کشور ایجاد شود، وضع قوانین مناسب و هماهنگ است، اما واقعیت این است که گذشته از قوانین، آیین نامه های آنها به طور عمده سختگیرانه، ناهماهنگ و مغایر با خود قوانین است.

به گزارش عیارآنلاین،محمدرضا زهره وند، افزود: به طور قطع چنین وضعیتی نه فقط از چشم سرمایه گذاران خارجی پنهان نمی ماند بلکه مانعی بر سر راه تحقق سرمایه گذاری های خارجی در کشور خواهد بود.
وی درباره شرایط جذب سرمایه خارجی، افزود: با توجه به مشکلاتی که در حوزه اشتغال وجود دارد به طور طبیعی این سیاست ها باید بیشتر ناظر بر ایجاد صنایع کاربر محور باشد تا نقش بیشتری در اشتغالزایی ایفا کند و از نرخ بیکاری بکاهد.
وی با بیان آنکه ایجاد و نمایش جذابیت های مورد نظر سرمایه گذاران کلیدی ترین اقدامی است که باید انجام دهیم، ادامه داد: یکی از راهکارهای اصلی برای پایان دادن به این وضعیت تدوین یا بازبینی و پس از آن اجماع بر راهبردهای کلان اقتصادی است، در صورت وجود چنین راهبردی می توان امید داشت تمام بخش های مرتبط اقدامات و جهت گیری های هماهنگی را در پیش بگیرند.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به تمایل بیشتر سرمایه گذاران برای حضور در بخش صنعت کشورمان، گفت: سرمایه گذاران خارجی بیشتر در زمینه صنعت و معدن و مسائل نفتی جذب ظرفیت های ایران شدند. به همین خاطر نیز ضرورت تدوین سیاست های صنعتی از اولویت برخوردار است.
زهره وند ادامه داد: با توجه به مشکلاتی که در حوزه اشتغال وجود دارد طبیعتا این سیاست ها باید بیشتر ناظر بر ایجاد صنایع کاربر محور باشد تا نقش بیشتری در اشتغالزایی ایفا کند و از نرخ بیکاری بکاهد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: در مورد وضع قوانین شاید نقش دولت بسیار پررنگ تر باشد اما در مورد نمایش جذابیت های سرمایه گذاری در ایران در قالب برگزاری اکسپوها و مذاکرات اقتصادی در اتاق های مشترک، بخش خصوصی جایگاه ویژه ای دارد.
به گفته وی، این بخش به دلیل تولید منافع می تواند فعال تر عمل کند، نکته مهم این است که ما باید در این زمینه زیاد کار کنیم چون در دوران تحریم، شاید در بخش دولتی، ارتباطی با سرمایه گذاران خارجی وجود داشت اما در بخش خصوصی، جذب سرمایه خارجی نزدیک به صفر بود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ما در مقام ششم جذب سرمایه خارجی در منطقه خاورمیانه قرار داریم به طوری که عربستان، قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و کویت از ما جلوترند و شاید ما تنها از عراق رتبه بهتری داشته باشیم که همه این ها نشان می دهد خیلی باید در جذب سرمایه خارجی کار کنیم.
گفتنی است؛ نخستین کنفرانس بین المللی ‘سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال’ با هدف تبادل نظر در مورد سیاست های صنعتی و تجاری مکمل سیاست های اقتصاد کلان اتخاذ شده توسط دولت و به منظور اطمینان از رشد بلندمدت اقتصاد صادرات محور و اشتغالزا روزهای ١٨ و ١٩مهرماه در تهران برگزار می شود.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: