تولید خودروهای تجاری در شهریور ماه ۸ درصد افزایش یافت

خودروسازان داخلی در شهریور ماه سال جاری ۸۲۳ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده تولید کردند که در مقایسه با مرداد ماه سال جاری ۸ درصد افزایش یافت.

به گزارش عیارآنلاین، در مرداد ماه سال جاری خودروسازان داخلی در مجموع ۷۵۶ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده در داخل کشور تولید کرده بودند که در پایان شهریور ماه سال جاری تعداد آن به ۸۲۳ دستگاه افزایش یافت.
همچنین خودروسازان داخلی در شهریور ماه سال جاری ۶۰ هزار و ۵۳۳ دستگاه انواع خودرو سواری، وانت و تجاری تولید کردند که در مقایسه با مرداد ماه سال جاری که ۸۴ هزار و ۱۶۱ دستگاه بوده ۲۸ درصد کاهش نشان می دهد.
در شهریور ماه سال جاری در مجموع ۵۴ هزار و ۵۰۳ دستگاه خودرو سواری در کشور تولید شده بود که تعداد آن در مرداد ماه سال جاری ۷۶ هزار و ۴۳۴ دستگاه بوده است.
همچنین در شهریور ماه سال جاری خودروسازان داخلی ۵ هزار و ۱۳۴ دستگاه وانت، ۵۰ دستگاه مینی بوس و میدل باس، ۲۳ دستگاه اتوبوس و ۸۲۳ کامیون، کامیونت و کشنده در داخل کشور تولید کردند.
این در حالی است که در مرداد ماه سال جاری خودروسازان داخلی ۶ هزار و ۶۹۱ وانت، مینی بوس و میدل بوس ۵۱ دستگاه، ۲۹ دستگاه اتوبوس و ۷۵۶ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده در داخل تولید کردند.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: