جای خالی یک پیش‌نیاز مهم در تألیف کتب درسی جدید

گمشده‌ای بنام اهداف دوره‌های تحصیلی

بدون تعیین اهداف جدید دوره‌های تحصیلی، تألیف کتاب‌های درسی چندان ممکن نخواهد بود. اما بعد از تصویب برنامه درسی ملی، هر ساله کتاب‌های درسی دو پایه از مقاطع تحصیلی توسط آموزش و پرورش تغییر داده می‌شوند؛ درحالی‌که تاکنون اهداف دوره‌ها تعیین نهایی نشده‌اند.

به گزارش سرویس آموزش و پرورش عیارآنلاین، حجت الاسلام محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی روزهای اخیر در نشست مشترک اعضای کمیته آموزش و ارتقاء سلامت به صحبت درباره سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی پرداخت.

محمدیان از برنامه درسی ملی به‌عنوان یکی از زیر نظام‌های سند تحول یاد کرد و افزود: «برنامه درسی ملی به‌عنوان نقشه راه تدوین کتاب‌های درسی تدوین و تصویب گردید و متعاقب آن سازمان پژوهش مأموریت یافت تا هر سال کتاب‌های درسی دو پایه تحصیلی را هم سو با سند تحول و مطابق با برنامه درسی ملی تغییر دهد که این اتفاق امسال به پایه‌های پنجم و نهم رسیده است».

*        *        *

گمشده‌ای بنام اهداف دوره‌های تحصیلی

یکی از اجزای مهم سند برنامه درسی ملی[۱]، «اهداف دوره‌های تحصیلی» است که بر اساس آن می‌توان سرفصل‌ها و میزان لازم برای پرداختن به هر یک از ساحت‌های تربیتی در هر مقطع و پایه را مشخص نمود. اما برنامه درسی ملی مصوب سال ۱۳۹۱ تدوین این اهداف را به بعد موکول کرد و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مکلف شد تا حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب سند مذکور (یعنی تا پایان شهریور ۹۲)، اهداف دوره‌های تحصیلی را برای بررسی و تصویب به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه کند[۲]. با گذشته بیش از ۲ سال از پایان مهلت مذکور اقدامی صورت نگرفت تا اینکه معاون متوسطه دفتر تألیف کتاب‌های درسی، ۲۱ شهریور ۹۴ اعلام نمود که اهداف دوره‌های تحصیلی تا آخر شهریور ماه ۹۴ رونمایی خواهد شد؛ البته با اتمام شهریور و آغاز سال تحصیلی، باز هم از رونمایی اهداف پایه‌ها خبری نشد.

آیا می‌توان بدون تدوین اهداف دوره‌ها، کتاب درسی جدید نوشت؟

نکته بسیار مهم این است که بدون تعیین اهداف تحصیلی جدید مقاطع متناسب با رویکرد تحولی، تألیف کتاب‌های درسی چندان ممکن نخواهد بود. اما همان‌طور که در خبر بالا اشاره شد؛ بعد از تصویب برنامه درسی ملی، هر ساله کتاب‌های درسی دو پایه از مقاطع تحصیلی توسط آموزش و پرورش تغییر داده می‌شوند. لذا این ابهام جدی باقی است که کتاب‌های درسی در غیاب اهداف جدید تحصیلی بر کدام اساس تألیف و بازنگری می‌شوند؟

پی‌نوشت

[۱] برنامه درسی ملی به‌عنوان یکی از زیرنظام‌های شش‌گانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اواخر سال ۹۱ به تصویب رسید. این سند به‌عنوان نقشه‌ی راهی برای کلیه برنامه‌ریزی‌ها در حوزه‌های متنوع یادگیری در نظام آموزش و پرورش محسوب می‌شود.

[۲] بخش هشتم از برنامه درسی ملی، حوزه‌های تربیت و یادگیری.

برچسب‌ها:

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: