۲۴ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۲۷
آمار پیشرفت مسکن مهر در دولت یازدهم

۱۵ ماه، فقط ۹ درصد پیشرفت!!

پروژه بزرگ مسکن مهر به دلیل عدم پیگیری وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم طی ۱۵ ماه اخیر فقط ۹ درصد پیشرفت داشته است! تکمیل پروژه‌های مسکن مهر علاوه بر تحقق مطالبات مردم در این حوزه، می‌توانست منجر به ایجاد بیش از ۹۰۰ هزار شغل شود.

به گزارش عیارآنلاین، طبق آمار اعلام شده توسط قائم مقام محترم وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر در اواخر سال ۹۲، در آن زمان از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر که قرارداد آن امضا شده و در مرحله آغازین قرار گرفته بود، در ۲ میلیون واحد مرحله اسکلت و سقف به پایان رسیده بود، ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد به مرحله سفت کاری رسیده و ۱ میلیون و ۴۷۰ هزار واحد در مرحله نازک کاری قرار داشت.

خبرگزاری ایسنا نیز در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۴ در گزارشی از وزارت راه و شهرسازی در خصوص پروژه مسکن مهر اعلام کرد که در آن تاریخ از حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر که قرارداد آنها نوشته شده و در مرحله پی سازی قرار دارد، ۲ میلیون و ۱۶۰ هزار واحد در مرحله اتمام اسکلت و سقف، ۲ میلیون و ۳۰ هزار واحد در مرحله اتمام سفت کاری و ۱ میلیون و ۷۷۵ هزار واحد در مرحله اتمام نازک کاری و افتتاح قرار دارد.

محاسبه معادل مسکن باقیمانده با توجه به پیشرفت کار در دو مقطع زمانی انتهای سال ۹۲ و پانزده ماه بعد از آن در تیرماه سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که در انتهای سال ۱۳۹۲ معادل ۵۶۷ هزار واحد مسکونی از پروژه مسکن مهر باقی مانده بود که این رقم در تیرماه سال ۱۳۹۴ به ۳۸۰ هزار واحد رسیده است. این مقادیر در جدول نشان داده شده است:

۱۳۹۴۰۷۲۳۳

در واقع طبق آمار، در انتهای سال ۹۲ حدود ۲۵ درصد از اتمام پروژه بزرگ مسکن مهر باقی مانده بود که این رقم در تیرماه سال ۹۴ به ۱۶ درصد رسید؛ در نتیجه طی پانزده ماه این پروژه تنها ۹ درصد رشد داشته است. با توجه به اینکه پیشروی مسکن مهر با اقدامات دولت یازدهم را می توان تقریبا از انتهای سال ۹۲ دانست، آمار بیانگر آن است که مسکن مهر در دولت یازدهم تنها ۹ درصد پیشرفت داشته است!

این درحالی است که وزیر راه و شهرسازی در ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۴ در مجلس گفت: : «آمار و ارقام نشان می‌دهد که طرح مسکن مهر در دوره مسئولیت من سرعت نسبتاَ بیشتری نسبت به پیش از آن داشته است. ما حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مسکن مهر داریم که دارای میانگین پیشرفت ۹۰ درصدی در سال ۹۴ است ….. ۴۴ هزار میلیارد تومان برای مسکن مهر تسهیلات اعطا شده است که ۱۰ درصد در دوره یازدهم و ۹۰ درصد در دولت گذشته بود … در این شرایط سخت بدون بودجه و امکانات در حال تکمیل پروژه‌ها هستیم و همه منابع وزارت راه و شهرسازی را برای تکمیل این پروژه به کار می‌گیریم».

نه تنها گفته ایشان مبنی بر اینکه مسکن مهر در دولت یازدهم با سرعت بیشتری از دولت قبل پیشرفت کرده خلاف واقع است، بلکه تکمیل ۹۰ درصدی این پروژه نیز نادرست بوده، چرا که طبق آمار ارائه شده، این پروژه حدود ۸۴ درصد پیشرفت داشته و تنها ۹ درصد آن در دولت یازدهم بوده است.

همچنین با توجه به گفته ایشان مبنی بر اینکه ده درصد از منابع ۴۴ هزار میلیاردی مسکن مهر در دولت یازدهم تخصیص داده شده است که مقدار آن حدود ۴ هزار میلیارد تومان می شود و با نظر به اینکه تا کنون بیش از ۷ هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر توسط مردم بازپرداخت شده است، می توان نتیجه گرفت که علاوه بر اینکه وزارت راه و شهرسازی منابع جدیدی را وارد این پروژه نکرده است بلکه از بازپرداخت این اقساط نیز در مسیر دیگری استفاده کرده و تکمیل این پروژه مهم و حیاتی برای بهبود معیشت مردم را به تاخیر انداخته است.

طبق محاسبات انجام شده توسط وزارت راه و شهرسازی، مسکن دومین صنعت اشتغال‌زای کشور پس از کشاورزی است که به ازای هر ۱۰۰ متر مربع زیربنای مسکونی تولید شده، ۱٫۴۴ شغل مستقیم و ۱٫۰۰۸ شغل غیرمستقیم در طی یک سال ایجاد می کند. لذا اشتغال ایجاد شده که از اجرای این تعداد پروژه در کشور می توانست حاصل شود معادل ۹۳۰ هزار شغل بود که به دلیل عدم پیگیری وزیر راه و شهرسازی آقای آخوندی محقق نشد.

در این شرایط رکودی کشور، قدرت حوزه مسکن برای ایجاد اشتغال و تحرک در اقتصاد به عنوان یک منبع کاملا درونزا نادیده گرفته شد و همین امر منجر به تعمیق رکود و بیکاری گردی؛ همچنین با وجود وعده های متعدد وزیر در جلسات سوال مجلس، هنوز تحولی در عرضه مسکن و به ویژه پیشرفت پروژه مسکن مهر رخ نداده است. امید است که نمایندگان مجلس در استیضاح پیش رو هوشمندانه عمل کرده و زمینه احقاق حقوق ملت ایران در حوزه مسکن را چه در صورت برکناری آقای آخوندی و چه در صورت ابقای ایشان فراهم آورند.

منبع: نسیم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: