توسعه متوازن رشته، متناسب با نیاز کشور، از سیاست های شاخه کاردانش است

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: یکی از سیاست های ما توسعه متوازن رشته های شاخه کاردانش متناسب با نیاز کشور است تا هدایت تحصیلی به سمت مطلوب پیش رود.

به گزارش عیارآنلاین، سید مصطفی آذرکیش  در خصوص درآمدزایی هنرستان ها، گفت: به دنبال تقویت جایگاه آموزش هستیم تا تقویت درآمدزایی هنرستان هاشکل گیرد.

وی ادامه داد: استفاده از تولیدات و خدمات هنرستان ها درآمدزایی را به دنبال دارد و کیفیت بخشی منجر به تولید و درآمد بالا می شود.

ایجاد کار تولیدی در هنرستان ها شکل می گیرد

آذرکیش بیان کرد: در هنرستان ها کار تولیدی صورت می گیرد و دانش آموزان در محیط واقعی کار قرار می گیرند فعالیت های ما نیز در راستای بهبود کیفیت آموزشی است که بازار کار برای جذب هنرجو رغبت داشته باشد.

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش گفت: اجرای نظام آراستگی در مدارس تبعات خوبی را به دنبال خواهد داشت و از این طریق کسب و کار دانش آموزی در بحث کارآفرینی پیگیری می شود.

دولت بدنه آموزش و پرورش را چابک سازی کند

وی اضافه کرد: مسابقات و جشنواره های هنری آموزش ها را کیفی تر می کند تکلیف دولت نیز این است که بدنه را چابک سازی کند چرا که واژه کار در حال آسیب خوردن است.

وی تصریح کرد: در اسناد بالادستی در برنامه پنجم توسعه متناسب با استعداد، علایق، نیاز جامعه و امکان اجرا، رشته ها برای دانش آموزان انتخاب می شود.

آذرکیش با بیان اینکه نیاز جامعه باید بر اساس استعداد متناسب با بازار واقعی کار باشد، افزود: ۴۸٫۲۶ درصد دانش آموزان در هنرستان ها با توسعه متوازن رشته ها تحصیل می کنند.

مدیرکل دفتر کاردانش وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: یکی از سیاست های ما توسعه متوازن متناسب با نیاز کشور است تا هدایت تحصیلی به سمت مطلوب پیش رود.

پوشش هنرستان های کاردانش در تمام مناطق کشور وجود دارد

وی ادامه داد: در مجموعه هشتم رشته های شاخه کاردانش به تفکیک آورده شده است. در حال حاضر ۲۶۴ رشته وجود دارد و این رشته ها به روزرسانی می شود.

منبع: پانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: