فانی: حفظ و آموزش قرآن کریم باید به یک فرآیند سیستمی تبدیل شود

وزیر آموزش و پرورش و رییس کمیسیون تخصصی توسعه آ موزش عمومی قرآن کریم گفت: حفظ قرآن کریم باید به یک فرآیند سیستمی تبدیل شود.

به گزارش عیارآنلاین،علی اصغرفانی در چهل و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی آموزش عمومی قرآن کریم که در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، با بیان اینکه باید فرصت ها را با تدبیر به سرانجام مطلوب رساند اظهار کرد: تاکنون در کمیسیون تخصصی توسعه آموزش عمومی قرآن کریم بیش از ۱۲۰ اقدام صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه بحث حفظ قرآن و تربیت حافظ قرآن از منویات مقام معظم رهبری است ، تأکید کرد: این مهم باید در قالب یک پروژه و با درنظرگرفتن سازوکارهای معین و ارزیابی از فرآیند ها صورت گیرد.
وزیر آموزش وپرورش گفت: در این صورت است که حفظ قرآن کریم در چارچوب یک سیستم آموزشی مشخص تبدیل می شود و دارای ویژگی های ورودی ، فرآیند ، خروجی و ارزیابی است و چنانچه این شرایط بر پروژه آموزشی حاکم نباشد قطعا نتیجه ای در پی نخواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش ، در این نشست که حمیدرضا کفاش ، دبیر کمیسیون تخصصی و نمایندگان دستگاه های مختلف کشور در حوزه آموزش عمومی قرآن کریم نیز حضور داشتند، کارگروه خاص و ویژه کمیسیون درخصوص برنامه های قرآن و تخصیص اعتبارات شورای توسعه فرهنگ عمومی قرآن کریم گزارشاتی به کمیسیون تخصصی توسعه قرآن کریم ارایه کرد.
بحث نهایی شدن درصدهای پیشنهادی اعتباری دستگاه های مختلف به شورای توسعه فرهنگ عمومی در خصوص اعتبارات سال ۹۴، نهایی شدن سند حفظ قرآن کریم ارسالی از شورای توسعه قرآنی در مدت ۱۰ روز توسط اعضای کمیسیون و تصویب نهایی توسط کارگروه آموزش و ارسال سند جامع آموزش عمومی قرآن کریم تهیه شده در کارگروه تعیین سند به اعضا و دریافت بازخورد نظرات اعضا در مدت یک هفته از مصوبات چهل و ششمین جلسه کمیسیون تخصصی توسعه آموزش عمومی قرآن کریم اعلام شد.

منبع: ایرنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: