مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران اعلام کرد

عدم جذب نیروی حق‌التدریس آزاد در مدارس تهران

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران درباره جذب حق‌التدریس نیرو در مدارس گفت: امسال جذب حق‌التدریس نیروی آزاد نداشتیم اما از ۱۱۰ هزار نیروی حق‌التدریس رسمی استفاده کردیم.

به گزارش عیارآنلاین،علیرضا کمره‌ای ،درباره اقدامات انجام شده در راستای ساماندهی فضای آموزشی با توجه به اجرای ساختار ۳-۳-۶ و سه پایه شدن متوسطه اول اظهار کرد: نظام ۳-۳-۶ در دو حوزه نیروی انسانی و فضای فیزیکی آموزش و پرورش را متاثر می‌کند.

وی افزود: امسال یک پایه از متوسطه دوم حذف و به متوسطه اول اضافه شد و میزان نیاز ما به نیروی انسانی در این دومقطع نوساناتی را ایجاد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران با بیان اینکه قبل از شروع سال تحصیلی با توجه به بخشنامه ساماندهی نیروی انسانی موظف شدیم نیروی انسانی مازاد بر نیاز در متوسطه دوم را به متوسطه اول منتقل کنیم گفت: بخشی از نیروهای مازاد ما نیز به مقطع ابتدایی منتقل شدند.

کمره‌ای افزود: در خصوص فضای فیزیکی نیز ساماندهی انجام شد. برخی مدارس تجمیع شدند. به عنوان مثال اگر دو مدرسه متوسطه اول را داشتیم که تعدادی از کلاس‌هایشان آزاد می‌شد، با یکدیگر تجمیع و یک مدرسه را به متوسطه اول اختصاص دادیم.

وی با بیان اینکه برای آغاز سال تحصیلی مشکل کمبود فضا و مدرسه نداشتیم اظهار کرد: بهره برداری از بیش از ۷۰ واحد آموزشی در شهرستان‌های تهران و ۱۲ واحد در پرند بخشی از مشکلات فضای آموزشی را کاهش داد.

کمره‌ای در پایان درباره جذب حق التدریس نیرو در مدارس گفت: امسال جذب حق التدریس نیروی آزاد نداشتیم اما از ۱۱۰ هزار نیروی حق التدریس رسمی استفاده کردیم.

منبع: ایسنا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: