۲۳ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۱۰

سهم ۲۰ درصدی بیع متقابل از تولید ناخالص داخلی

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفت: ۴۰ درصد گاز تولیدی کشور و ١۵ تا ٢٠ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از محل قراردادهای بیع متقابل حاصل شده است.

به گزارش عیارآنلاین، سیدمهدی حسینی در دومین روز همایش ملی حقوق انرژی گفت: شرائط بازار امروز با زمان تدوین قراردادهای بیع متقابل، بسیار متفاوت است و امروز دیگر قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت کاربردی ندارد.

وی افزود: ۴٠ درصد گاز تولیدی کشور، یک میلیون بشکه نفت و میعانات گازی و ١۵ تا ٢٠ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از محل قراردادهای بیع متقابل حاصل شده است، با این وجود، باید پذیرفت که این نوع قرارداد در شرایط امروز صنعت نفت کاربردی ندارد.

حسینی قراردادهای بیع متقابل را این گونه عنوان کرد که در آن، بیشتر بر منافع شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما تاکید می شود و تاکید کرد: هزینه های پایین کار در طرحها و پروژه های نفتی ایران و تعدیل در نظر گرفتن منافع کارفرما و پیمانکار در قراردادهای جدید، بر جذابیت این قراردادها برای جلب سرمایه‌گذاران می‌افزاید.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی گفت: پیش بینی می‌شود تولید شیل اویل (نفت صخره) در آمریکا بیش از ۵٠٠ هزار بشکه کاهش یابد.

حسینی در واکنش به دغدغه برخی نمایندگان بخش خصوصی در مورد تعامل بیشتر شرکتهای خارجی و احتمال منزوی شدن شرکتهای پیمانکار داخلی با معرفی قراردادهای IPC عنوان کرد: جایی برای نگرانی وجود ندارد، زیرا نسل جدید قراردادهای نفتی، پیمانکار خارجی را به مشارکت با شرکتهای داخلی ملزم می‌کند و از این رو، بخش خصوصی با روی کار آمدن نسل جدید قراردادهای نفتی تقویت می‌شود.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: