۲۳ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۳۵

قراردادهای بیع متقابل در شرائط امروز صنعت نفت، کاربردی ندارد

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت با اشاره به دستاوردهای بیشمار حاصل از اجرای قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت برای اقتصاد کشور گفت: این نوع قرارداد در شرائط امروز کشور، کاربردی ندارد.

به گزارش عیارآنلاین، سیدمهدی حسینی در دومین روز همایش ملی حقوق انرژی در پایان پنل تخصصی “بررسی شرائط ایده آل صنعت نفت و گاز ایران- فرصتها و چالشهای قراردادی” در پاسخ به سئوال یکی از شرکت کنندگان در پنل مبنی بر چرایی تدوین نسل جدید قراردادهای نفتی گفت: شرائط بازار امروز با زمان تدوین قراردادهای بیع متقابل، بسیار متفاوت است و قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت امروز، دیگر کاربردی ندارد.

وی افزود: ۴٠ درصد گاز تولیدی کشور، یک میلیون بشکه نفت و میعانات گازی و ١۵ تا ٢٠ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور از محل قراردادهای بیع متقابل حاصل شده است، با این وجود، باید پذیرفت که این نوع قرارداد در شرائط امروز صنعت نفت کاربردی ندارد.

حسینی قراردادهای بیع متقابل را قراردادهایی عنوان کرد که در آن، بیشتر بر منافع شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما تاکید می شود و در ادامه گفت: هزینه های پایین کار در طرحها و پروژه های نفتی ایران و تعدیل درنظر گرفتن منافع کارفرما و پیمانکار در قراردادهای جدید، بر جذابیت این قراردادها برای جلب سرمایه گذاران می افزاید.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی وزارت نفت هزینه های سنگین استخراج شیل اویل را در آمریکا مورد اشاره قرار داد و گفت: پیش بینی می شود تولید شیل اویل در آمریکا بیش از ۵٠٠ هزار بشکه کاهش یابد.

حسینی در واکنش به دغدغه برخی نمایندگان بخش خصوصی در مورد تعامل بیشتر شرکتهای خارجی و احتمال منزوی شدن شرکتهای پیمانکار داخلی با معرفی قراردادهای IPC عنوان کرد: جایی برای نگرانی وجود ندارد زیرا نسل جدید قراردادهای نفتی، پیمانکار خارجی را به مشارکت با شرکتهای داخلی ملزم می کند و از این رو، بخش خصوصی با روی کار آمدن نسل جدید قراردادهای نفتی تقویت می شود.

منبع: شانا

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: